Whitepaper ‘Marktonderzoek Integrated Business Planning in de retailsector’

Supply Value whitepaper Marktonderzoek Integrated Business Planning

Dit marktonderzoek naar Integrated Business Planning (IBP) in de retailsector vormt de afsluiting van een zes maanden durend onderzoek door Supply Value naar IBP, specifiek binnen de retailsector.

Supply Value ziet IBP als een uitbreiding van het Sales & Operations-proces. Beide stemmen vraag en aanbod op elkaar af. IBP gaat echter verder en omvat het volledige bedrijfsperspectief en verbindt alle afdelingen binnen een bedrijf op een strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het is waardegedreven (en gebaseerd op het behalen van financiële doelstellingen), wordt gesteund door het topmanagement en is ondersteunend in de langetermijndoelen van een organisatie. De transformatie van een planningsproces tot IBP heeft grote voordelen voor bedrijven, en met name voor retailers. Supply Value geeft in het onderzoek advies over het gehele IBP-traject – van selectie tot implementatie.

Supply Value heeft de input van twaalf softwareleveranciers en dertig organisaties binnen de retailsector samengebracht, met als doel om (1) de retailvraag af te stemmen op de verschillende leveranciers in de markt en (2) advies en ondersteuning te bieden bij de implementatie van IBP-tooling. De transformatie van het in evenwicht brengen van vraag en aanbod naar Sales & Operations Planning en naar een echt Integrated Business Planning-proces leidt tot een positieve impact binnen en buiten uw organisatie.

Dit rapport beschrijft de specifieke kenmerken van IBP in de detailhandel, de vereisten voor implementatie en de businesscase voor bedrijven om te investeren in de implementatie van een IBP-oplossing. Verder bevat het een lijst van IBP-leveranciers en de functionaliteiten van hun oplossing in een gestandaardiseerd sjabloon dat een directe vergelijking van de verschillende aanbiedingen op de markt mogelijk maakt. De implementatie van een IBP-toolingoplossing vereist een basis van leiderschap, een gedeelde visie, strategie en competenties. Naast een uitgebreide lijst van functionaliteiten van IBP-leveranciers, waarschuwen wij voor de valkuilen in het implementatieproces, leggen uit hoe een businesscase voor IBP te maken en tonen toekomstige ontwikkelingen van IBP-software.

Wij danken de volgende mensen en partijen voor hun deelname:

  • Alle deelnemende leveranciers die hun functionaliteiten en informatie met ons hebben gedeeld.
  • Alle gebruikers van IBP-software die hebben deelgenomen aan de gebruikersonderzoeken.

Als onafhankelijk adviesbureau werkt Supply Value niet samen met een leverancier van IBP-software. De resultaten zijn daarom onafhankelijk en onpartijdig.