Whitepaper Market Insights ON-rapport

Whitepaper Market Insights ON-rapport

Het gebruik van intermodaal transport vermindert de uitstoot van koolstof met 80 procent. Dit gezegd hebbende, lijkt een gedeeltelijke overdracht van vracht van vrachtwagen naar spoorplatforms onvermijdelijk. Is intermodaal transport ingesteld om het continent te redden van overmatige koolstofemissies en een tekort aan chauffeurs? Deze vraag wordt beantwoord door experts in de vierde editie van het Market Insights ON-rapport van CargoON.

De Europese Commissie kondigde in de vroege jaren ’90 aan dat goederentreinen binnenkort Europa’s transportroutes zouden domineren. Nu, bijna dertig jaar na die trotse verklaringen, hebben de auditors van de Europese Rekenkamer de Europese Commissie er niet alleen op gewezen dat haar ambitieuze plannen ineffectief zijn, maar vooral ook op de schaamteloze inconsistentie van haar acties. Betekent dit dat intermodaal transport zijn reden van bestaan heeft verloren? Integendeel. Na de problemen van de pandemie en het begin van de oorlog in Oekraïne heeft het zijn plaats ingenomen in deskundigendiscussies. Maar, nog belangrijker, er is eindelijk echte actie ondernomen om intermodaal transport een belangrijke aanvulling op het vrachtwagenvervoer te maken.

‘Het doel van de Europese Commissie om het aandeel van het spoorvrachtverkeer tegen 2050 te verdubbelen, is een zeer ambitieus doel. Er moet nog veel werk worden verzet. De spoorinfrastructuur moet worden verbeterd, maar tegelijkertijd moet ook de berijdbaarheid van de belangrijkste wegverbindingen in Europa worden aangepakt. Wegvervoerders en logistieke operatoren moeten zich ook voorbereiden op de veranderingen’, zegt Matteo Codognotto, Marketing & Innovation Group Director bij Codognotto Group.

Het bewustzijn van de vele uitdagingen waarmee intermodaal transport te maken heeft, wordt ook gedeeld door de auditors van de Europese Rekenkamer, die keken naar het werk van spoorvervoerders, de staat van de transportinfrastructuur en de kwaliteit van intermodale diensten. Ze kwamen tot de niet al te optimistische conclusie dat van de zes onderzochte landen, namelijk Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Duitsland en Polen, er geen één volledig is voorbereid om intermodale ketens in grotere mate te behandelen.

Versneld intermodaal transport

‘De druk om koolstofemissies te verminderen en de verplichting voor grote bedrijven om niet-financiële rapportage uit te voeren, zullen zeker het gebruik van intermodaal transport versnellen. Verladers zien steeds vaker in dat decarbonisatie het imago van hun bedrijf verbetert. De nabije toekomst van het Europese transport zal het evenwichtige gebruik van verschillende modi zijn. Langeafstandstransporten moeten vaker worden uitgevoerd door intermodale treinstellen. Dit zal ons helpen sneller naar een lage koolstofuitstoot te gaan’, merkt Ignasi Gómez-Belinchón, Cluster Manager bij In-Move by Railgrup, op.

Deskundigen zijn het meer dan ooit eens dat technologie nodig is om aan al deze eisen te voldoen, om supply chains efficiënter te maken en de uitstoot van koolstof drastisch te verminderen. Zonder technologie zal geen transportrevolutie mogelijk zijn. ‘Transportbedrijven moeten technologie inzetten om de productiviteit te verbeteren, bijvoorbeeld door platforms te gebruiken om de beladingsgraad te verhogen. Voor bedrijven die niet de juiste technologische oplossingen implementeren, ziet de toekomst er nogal somber uit’, aldus Albert Jan Swart, sectorexpert in industrie, transport en logistiek bij ABN-Amro.

Alle whitepapers op Supply Chain Magazine vind je hier