Whitepaper: Ken uw leverancier!

Slimstock whitepaper

Ketensamenwerking deel 1: ken uw leverancier!

Een kritische blik op uw toeleveranciers leidt tot waardevolle inzichten voor uw eigen supply chain prestatie. Levertijd, leverbetrouwbaarheid en minimale bestelhoeveelheden bij leveranciers hebben een enorme impact op uw voorraadpositie én uw eigen leverprestatie. Door aan de juiste knoppen te draaien, kunt u hierin al snel tot verbeteringen komen.

In dit whitepaper laat voorraadexpert Paul Durlinger zien waar die ‘knoppen’ zitten waar u aan kunt draaien. Hoe belangrijk bent u eigenlijk voor uw leverancier? Bent u voor hem een A-klant of slechts een C-klant? In dit laatste geval heeft u weinig te eisen. En levert uw toeleverancier uit voorraad of op order? Voor een optimale aansturing, rekening houdend met levertijden en seriegroottes, is dat cruciaal om te weten.

‘Over supply chain collaboration wordt vaak makkelijk gepraat: ketenpartners hoeven slechts informatie met elkaar te delen en slimme software doet de rest”, schrijft Durlinger in dit artikel. “Was het maar zo gemakkelijk. Goede ketensamenwerking vergt een hoog commitment van alle betrokken partijen en kent vele praktische uitdagingen. We beperken ons in dit artikel tot de eerste stap die vaak al tot veel nieuwe inzichten leidt: de relatie met uw leverancier.’

Download het whitepaper en optimaliseer uw supply chain.

Download: Whitepaper Ken uw leverancier