Whitepaper Every Angle: Gaining control in a turbulent world – understand, control & improve

Sean Culey

In turbulente tijden als deze moeten bedrijven hun efficiëntiegerichte supply chain-strategieën aanpassen aan een meer wendbare aanpak. Eén die bestand is tegen ongekende verschuivingen in vraag en aanbod, onzekerheden, complexiteit en ambiguïteit.

Om je aan te passen aan deze nieuwe wereld, werkt het traditionele ‘command and control’-karakter van bedrijven niet in tijden van supply chain-disruptie – het vertraagt de zaken en maakt cross-proces-zichtbaarheid en inzichten moeilijk te bereiken. Misplaatste metriek, bureaucratische werkwijzen en silodenken hebben geleid tot een gebrek aan duidelijkheid in termen van gegevens en van doelstellingen.

Gebrek aan zichtbaarheid over de procesgrenzen heen heeft veel bedrijven verhinderd de activiteiten en doelstellingen op elkaar af te stemmen; het betekent dat ze niet in staat zijn geweest om de onderliggende oorzaken van de problemen echt te begrijpen, maar liever op de symptomen in te grijpen.

In deze whitepaper beschrijft Sean Culey (foto) hoe bedrijven meer afgestemde en innovatieve bedrijfspraktijken moeten ontwikkelen, ondersteund door cross-proces tools die inzicht en begrip verschaffen over de gehele waardeketen. Hij legt uit hoe de Control Tower-functionaliteit bedrijven kan helpen om zichtbaarheid, wendbaarheid en natuurlijk controle te creëren.

Begrijp, beheers en verbeter uw supply chain nu en overwin elke supply chain-disruptie. Download deze whitepaper om te leren hoe u dit voor elkaar kunt boksen.

Download: Whitepaper: Gaining Control in a Turbulent World – Understand, Control & Improve