Werknemers in industrie positief over komst robots

robot

Een grote meerderheid van de werknemers in de industrie – 83 procent – juicht digitalisering en robotisering in de sector toe. De angst voor het verlies van banen door de komst van robots is beperkt. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Smart Working van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME.

Trends als robotisering en digitalisering bieden volgens de werknemers nieuwe kansen. Vrijwel alle medewerkers hebben te maken met nieuwe technologie op de werkvloer. Met het veranderen van taken komen er nieuwe functies bij, zo verwachten de bijna 7000 ondervraagden. Wel is er behoefte aan scholing en informatie.

Het onderzoek toont ook dat medewerkers graag bij willen blijven. Ze willen betrokken worden bij vernieuwingen en begrijpen wat de ontwikkelingen betekenen voor hun werk. Belangrijk daarbij is het op peil houden van de vakkennis. Samenwerking tussen ondernemers, medewerkers en politiek wordt hierbij als sleutel gezien.