Wereldwijde release van Supply Chain Satellite

Zelf doen, of uitbesteden? De nieuwe, online Supply Chain Satellite-tool biedt objectief inzicht in de logistieke inkoopstrategie van organisaties en ondersteunt zo in de besluitvorming rond logistieke uitbesteding. De Satellite is een initiatief van Supply Chain Media, Nyenrode University, DSV en Districon. Op 17 maart vond de wereldwijde lancering van deze decision support tool plaats tijdens het Fysieke Distributie Forum van Districon in Utrecht.

Met de Supply Chain Satellite-tool wordt op basis van een vierkwadrantenmodel de positie van een organisatie binnen het strategisch speelveld visueel gemaakt. Als eerste stap wordt de huidige situatie onder de loep genomen. Hierbij wordt een spiegel voorgehouden en gevraagd welk type logistiek inkoper men denkt (of wenst) te zijn en welke logistieke inkoopstrategie in de praktijk daadwerkelijk gebruikt wordt. Vervolgens wordt aan de hand van een vragenlijst een gedetailleerde analyse gemaakt van de specifieke kenmerken van de supply chain. Op basis van een wetenschappelijk onderbouwd scorings- en wegingsmodel komt hier uiteindelijk een advies op maat uit.

SC Satellite-lancering2De bètaversie van de Supply Chain Satellite-tool was online al enige tijd beschikbaar, waar hij getest en gekalibreerd werd. Vorige week werd de tool via vakmedia en academische instellingen wereldwijd gelanceerd. ‘Het assessment moet ons meer inzicht gaan geven in hoeverre bedrijven de juiste strategie hanteren op het gebied van logistieke uitbesteding’, aldus Jack van der Veen, hoogleraar Supply Chain Management aan Nyenrode University. De met de tool verzamelde informatie zal volgens hem dan ook van grote waarde zijn voor academisch onderzoek.

Wereldwijde standaard

SC Satellite kwadrantDe release van versie 1.0 van de Supply Chain Satellite-tool werd verzorgd door Supply Chain Magazine, alsmede haar internationale variant Supply Chain Movement. Hoofdredacteur Martijn Lofvers: ‘Deze tool wordt de wereldwijde standaard op het gebied van onderzoek naar logistieke uitbestedingsstrategieën.’ Voor projectpartner Districon biedt de tool een mooi model voor de discussie met klanten over hun logistieke outsourcingsvraagstukken. ‘De Supply Chain Satellite-tool geeft op hoog niveau een goed beeld van waar men zich bevindt ten opzichte van de ideale strategie’, zegt Jack Pool, managing partner bij Districon.

 

 

 

SC Satellite-lancering1DSV zit als logistiek dienstverlener bovenop de materie en kon daarom op basis van praktijkervaring een goede inhoudelijke bijdrage leveren. ‘Eén van de kwadranten in het model beschrijft een doe-het-zelfstrategie’, vertelt Thomas van Vliet van DSV. ‘Daar hebben wij als logistiek dienstverlenende partij uiteraard niet direct baat bij, maar wij erkennen dat dit in specifieke situaties soms een valide strategie kan zijn. Het is juist deze objectiviteit die bijdraagt aan de kracht van de tool.’

www.supplychainsatellite.com