Wegtransporteurs zorgen voor omzetstijging transportsector

De omzet van de transportsector is in het tweede kwartaal van 2016 licht gestegen met 0,1 procent. Waar de wegtransporteurs hun omzet hebben zien toenemen, dempte de omzetdaling van de watertransporteurs echter de sectorbrede stijging. Dat meldt het Economisch Bureau van ABN-Amro in ‘Stand van Transport – Trends, Ontwikke-lingen, Cijfers & Prognoses’.

De toename was voornamelijk te danken aan een omzetstijging bij het wegtransport: de grootste branche in de T&L-sector. De andere branches presteerden minder goed. Zo daalde de omzet van de zee- en kustvaart met 8 procent. Overcapaciteit op deze markt zorgt voor druk op de prijzen en lagere omzet. Ook de omzet van de binnenvaart nam in deze periode met 6 procent af. Lagere drogebulkvolumes zorgen voor minder werk voor de binnenvaartschippers.

Bij de opslagbranche was een ander beeld te zien; daar steeg de omzet (+1 procent) na vier kwartalen van daling, maar dat was niet genoeg om in de zwarte cijfers te komen voor de eerste helft van 2016. De omzet van de logistiek dienstverleners daalde. Vooral de omzetontwikkeling bij laad-, los- en overslagbedrijven viel tegen in de eerste helft van 2016, maar ook de omzet voor de dienstverlening voor de scheepvaart daalde.

Langetermijncontracten

Ook volgens het conjunctuurbericht van TLN waren de wegtransportondernemers het tweede kwartaal zeer tevreden. De bedrijvigheid en de omzet namen toe en driekwart van de bedrijven sloot het tweede kwartaal positief af. Het overgrote deel van de ondernemers beoordeelt zijn financiële positie dan ook als ‘sterk’ tot ‘zeer sterk’. Ook het sentiment over de tarieven is positief: 90 procent van de ondervraagde ondernemers meldt een gelijk of hoger prijsniveau.

Het CBS en consultant Cap Gemini maken echter melding van een daling van de wegtransporttarieven. Dit tegenstrijdige beeld zou te verklaren kunnen zijn door het feit dat wegtransporteurs met langetermijncontracten werken, terwijl de indicator (deels) op spotprijzen is gebaseerd. Lagere tarieven zijn onder meer te wijten aan een lagere dieselprijs. Dit betekent dat een lagere prijs dus niet zorgwekkend hoeft te zijn, mits tijdig een ommekeer wordt gemaakt.

Onderzoeksbureau Panteia verwacht een groei van de volumes voor het weg-, spoor- en binnenvaartvervoer in het derde kwartaal van 2016. Maar ook de internationale aan- en afvoer toont groei. Dat is volgens Panteia deels te danken aan een toename van de volumes voor de chemische industrie. Die staat echter onder druk door concurrentie uit opkomende landen. De vraag is of een sterke toename van de volumes voor de chemische industrie op de langere termijn vol te houden is.

Luchtvracht Schiphol groeit

In de eerste zeven maanden van 2016 zijn de volumes over Schiphol met 2 procent toegenomen. Maar hoewel de luchtvracht nu duidelijk groeit, blijft het vooruitzicht onzeker. Wereldwijd valt de groei tegen en een aantal macro-economische onzekerheden hebben relatief veel impact op dit type vervoer. Toch verwachten ondernemers in het luchtvrachtvervoer volgens een enquête van luchtvaartvereniging IATA een verbetering van de volumes in de komende twaalf maanden.

Containeroverslag Rotterdam daalt

De containeroverslag in Rotterdam daalde met 2 procent en de overslag in Hamburg nam af met 1 procent. De containeroverslag in Antwerpen groeide daarentegen met 4 procent. Door een tegenvallende wereldhandel gaat het met de containervolumes minder goed dan verwacht. Dat uit zich vooral in lagere tarieven voor de containerrederijen, die hierdoor moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Meest prominente voorbeeld hiervan is rederij Hanjin, die vorige maand surseance van betaling moest aanvragen.