‘Wegtransport kan 10 procent efficiënter door delen van logistieke data’

logistieke data

Het wegtransport kan 10 procent efficiënter als logistieke bedrijven meer data zouden delen. Op die manier zou ook 500.000 ton CObespaard kunnen worden. Dat meldt ABN-Amro in een nieuw onderzoeksrapport. Een betere samenwerking tussen dienstverleners en opdrachtgevers kan de logistiek zo een stuk doeltreffender en duurzamer maken.

De eisen die aan de Nederlandse transportsector gesteld worden, nemen toe. De economische groei leidt tot een toename van te vervoeren goederen, die consumenten ook nog eens steeds sneller thuisbezorgd willen krijgen. Om hierop te kunnen inspelen, moeten logistieke bedrijven efficiënter worden. Door data met alle schakels in de supply chain te delen, kunnen processen beter op elkaar worden afgestemd. Dat leidt tot een snellere, efficiëntere en duurzamere logistiek.

Zo blijkt uit onderzoek van ABN-Amro dat de sector verwacht dat de beladingsgraad met ruim 10 procent omhoog kan als logistiek dienstverleners en verladers alle informatie met elkaar zouden delen. Hierdoor kan ook de CO2-uitstoot van vrachtwagens omlaag. Aangezien vrachtwagens in Nederland jaarlijks rond 5 megaton CO2 uitstoten, zou dit een besparing van 500.000 ton COkunnen opleveren. Ter illustratie: dat staat gelijk aan 3,5 miljoen keer vliegen van Amsterdam naar Parijs.

Inefficiënte processen onzichtbaar

Hoewel vrijwel alle logistieke bedrijven (97 procent) doordrongen zijn van het belang van een meer data-gedreven logistiek, valt het delen van data in de praktijk tegen. Dat heeft te maken met de vele schakels in de supply chain, en het feit dat vrijwel geen enkele schakel overzicht heeft over de hele keten. Hierdoor blijven inefficiënte processen onzichtbaar en wordt de beschikbare capaciteit lang niet altijd benut. Toch is 67 procent van de ondervraagden van mening dat langdurige samenwerking tussen dienstverleners en opdrachtgevers de logistiek efficiënter en duurzamer zou maken.

Verbetering logistieke operatie

Data-gedreven ketens zullen de logistieke sector van de toekomst steeds meer bepalen. ‘Veruit de meeste logistieke bedrijven zijn bereid data te delen, maar de praktijk is weerbarstig. Zodra verschillende partijen bij het logistieke proces betrokken zijn – zoals transporteurs die fungeren als onderaannemers – wordt het ingewikkeld. Het is daarom belangrijk om samen te werken met opdrachtgevers, omdat het delen van data in de volledige keten zal leiden tot een sterke verbetering van de logistieke operatie’, stelt Albert Jan Swart, sectoreconoom Transport en Logistiek van ABN-Amro.

‘Door goedkopere sensoren worden steeds meer data gegenereerd en door de opkomst van 5G-netwerken wordt het mogelijk enorme hoeveelheden data snel te delen. Zo komt steeds meer informatie beschikbaar die bedrijven kunnen gebruiken om hun logistieke processen te verbeteren’, aldus Swart.

Het rapport ‘Logistieke winst met data delen’ is hier te downloaden.