Waterschappen zetten volgende stap richting energieneutraliteit

Met de ondertekening van de nieuwe Green deal energie (Gde), 21 maart tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag in den Haag, zetten de waterschappen een volgende stap in de opwekking van duurzame energie en terugdringing van het broeikaseffect. onder meer door energiebesparing bij poldergemalen te gaan onderzoeken.

De GDE, namens het Rijk ondertekend door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), vloeit voort uit het Klimaatakkoord van Parijs van december 2015 en is een vervolgstap op het SER Energieakkoord uit 2013. Daarin is afgesproken dat waterschappen in 2020 voor 40 procent in het eigen energieverbruik zullen voorzien, 30 procent energie-efficiënter en –effectiever gaan werken, met eveneens 30 procent minder uitstoot van broeikasgassen.

De terreinen en installaties van de waterschappen zijn daarvoor heel geschikt omdat ze vaak buitenaf liggen, ver verwijderd van woningen en al aan veel milieueisen moeten voldoen. Het plaatsen van windmolens, warmtewinning bij rioolzuiveringsinstallaties en koudewinning uit oppervlaktewater bij poldergemalen is daarom daar relatief eenvoudiger realiseerbaar dan daarbuiten.

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen en mede-ondertekenaar van de GDE, stelde in een persverklaring dat de waterschappen ‘het belangrijk vinden klimaatveranderingen een stap voor te zijn.’ Oosters: ‘Wij proberen zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. Maar er moet zeker nog een tandje bij. Wij nodigen burgers en bedrijven dan ook uit met duurzame initiatieven te komen, zodat we samen Nederland energieneutraal kunnen maken.’

Minister Schultz voegde daar aan toe: ‘De waterschappen zijn de enige overheden die hun eigen duurzame energie opwekken. Daar ben ik trots op. Met deze nieuwe Green Deal willen we eruit halen wat erin zit en geen mogelijkheid voor energiebesparing en duurzame energie onbenut laten.’ Schultz duidde met die eigen opwekking van duurzame energie van de waterschappen op de oprichting door hen van eigen grondstoffen- en energiefabrieken waarin uit afvalwater duurzame energie en biogas wordt geproduceerd.

Aan de nieuwe GDE is een onderzoekstraject gekoppeld van de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) naar energieproductie en energiebesparing in waterbeheer, onder meer bij de poldergemalen. Voor dat onderzoek wordt 800.000 euro uitgetrokken. De GDE stimuleert daarnaast toepassing van andere vormen van duurzame energieopwekking, zoals zonne-en windenergie. In een eerdere GDE (2011) spraken de waterschappen en het Rijk al af meer biogas te produceren.

Digitale Energiekaart

Op de Waterschapsdag werd tevens de Digitale Energiekaart gelanceerd. Op de kaart zijn 220 duurzame energieprojecten van de waterschappen te bekijken. Oosters, in Nederlandmvo. nl: ‘De kaart is bedoeld om van elkaar te leren: de waterschappen onderling, maar ook in de samenwerking met gemeenten, provincies en organisaties.’ Het mes snijdt daarbij aan twee kanten, volgens Oosters. ‘Het Rijk heeft de belangrijke opgave om de afspraken uit het Parijse klimaatakkoord na te komen en wij als waterschappen maken gebruik van de bekendheid die we hiermee krijgen als lokale producent van duurzame energie.’

 Illustratie Jakob Lagerweij/ © Waterschap Vallei en Veluwe