Wat bedrijven nodig hebben voor adequaat supply chain risk management

Verstoringen in de supply chain komen steeds vaker voor en brengen langdurigere consequenties met zich mee. Supply chain directors houden zich dan ook steeds vaker bezig met de vraag hoe risico’s en de impact van deze verstoringen kunnen worden beoordeeld en gereduceerd. Ook rijst de vraag hoe de supply chain kan worden aangepast om hier minder gevoelig voor te zijn. Daarom is adviesbureau PwC in samenwerking met MIT-professor David Simchi-Levi in augustus gestart met een onderzoek naar Supply Chain Risk Management.

Met het onderzoek beogen de onderzoekers beter te begrijpen wat er voor nodig is om niet alleen te kunnen anticiperen op onzekere gebeurtenissen die de levering van de waardepropositie in gevaar kunnen brengen, maar ook om deze snel te kunnen zien aankomen, analyseren en erop te reageren.

Levend organisme
Voor het adequaat managen van risico’s en onzekerheid wordt vaak gegrepen naar het uitvoeren van risicoanalyses, het definiëren van risicoverminderende maatregelen en strategieën die soms zelf leiden tot een tegengesteld effect, doordat supply chain professionals onvoldoende de complexiteit en onzekerheid op de supply chain begrijpen.

Volgens Constantine Vassiliadis, die het onderzoek leidt vanuit PwC, is het niet de externe onzekerheid die moeilijk is om te karakteriseren. ‘De supply chain lijkt meer en meer op een levend organisme dat onderdeel is van een waardetoevoegend ecosysteem, in plaats van een systeem met een voorspelbaar gedrag, zelfs onder vaste omstandigheden. Er komen nieuwe entiteiten in het netwerk en er verdwijnen er ook weer wat’, stelt Vassiliadis.

Supply chain directors hebben een budget om risico’s te matigen. Om te weten waar het loont om redundantie in de keten in te bouwen (oftewel waar het waard is om dit budget te spenderen), is het nodig om de complexiteit van de supply chain te begrijpen. Bepaalde delen van de supply chain zijn ‘relatief statisch’, andere een levend organisme.

Verwachtingen
De mate van volwassenheid is nauw verbonden met de manier waarop bedrijven met risico’s omgaan. Hierop doelt Vassiliadis op de mate waarin de supply chain is geïntegreerd met de value chain. De welbekende silo’s vertegenwoordigen hierbij een lage mate van volwassenheid. De onderzoekers verwachten dat bedrijven en supply chains met een hoge mate van volwassenheid op verschillende dimensies een veerkrachtigere performance en aflevering van waardepropositie zullen vertonen. Vassiliadis zegt dat het ook interessant zal zijn om te zien wat bedrijven classificeren als de grootste bedreigingen. Hij durft vooraf niet te zeggen of dit milieurampen, politieke gevaren, financiële risico’s of bedrijfsbedreigingen, zoals plotselinge vraaguitval, zal zijn.

Derde onderzoek in reeks met Massachusetts Institute of Technology

Het onderzoek naar supply chain risk management vormt de derde in een reeks onderzoeken in samenwerking met MITprofessor David Simchi-Levi. In het eerste onderzoek werkten Constantine Vassialidis en Simchi-Levi samen om trends in Europese supply chains te onderzoeken. Het tweede onderzoek was gericht op supply chain management en de agenda van de CEO. PwC en het Massachusetts Institute of Technology nodigen geïnteresseerden uit om te participeren in het onderzoek. Voor meer informatie en deelname: Erik Diks, erik.diks@nl.pwc.com.