Waarschuwing voor ‘verdozing’ Nederland door groeiend aantal dc’s

Wehkamp

Experts waarschuwen voor een ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap door de ongebreidelde groei van het aantal distributiecentra. Zij pleiten ervoor strengere eisen te stellen aan de bouw van nieuwe dc’s. Dat blijkt uit een advies van het college van Rijksadviseurs, het adviesorgaan van de rijksoverheid voor de ruimtelijke ordening, aan het kabinet. Mocht het kabinet de adviezen inderdaad overnemen, dan heeft dat grote invloed op de logistieke sector.

De vlucht die e-commerce heeft genomen, zorgt voor een enorme toename van het aantal distributiecentra in ons land. De Rijksadviseurs willen een einde aan de wildgroei. Als het aan hen ligt, komen er alleen op bestaande bedrijventerreinen nog nieuwe dc’s bij. Slechts in uitzonderlijke gevallen zou er nog toestemming verleend moeten worden aan de bouw van distributiecentra op grond die nu nog ‘groen’ is.

De cijfers liegen er ook niet om. In de afgelopen twintig jaar is het aantal distributiecentra ruim verdubbeld. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) waren er in 2000 nog 1038 distributiecentra met een gezamenlijke oppervlakte van 16 miljoen m2. In 2018 was dat aantal gestegen naar 1930 stuks met een oppervlakte van 31,3 miljoen m2 en geschat wordt dat daar de komende drie jaar nog eens 6 tot 9 miljoen m2 bijkomt.

Steeds meer XXL-dc’s

Overigens komen er niet alleen steeds méér distributiecentra, ook worden hun afmetingen steeds groter. Een paar jaar geleden mat een gemiddeld distributiecentrum nog 7000 m2, inmiddels is dat bijna 10.000 m2. Bovendien zijn er de afgelopen jaren zeker 75 XXL-dc’s bijgekomen: distributiecentra van 40.000 m2  of meer. De nieuwe dc’s van Wehkamp (foto), Bol.com en Zalando gaan daar zelfs royaal overheen met respectievelijk 110.000, 135.000 en 140.000 m2.

Doordat de nieuwe distributiecentra vaak zo ruim bemeten zijn, passen ze ook niet langer op bestaande bedrijventerreinen. Dus wordt er uitgeweken naar weilanden, landbouwgronden en natuur. En dat gaat ten koste van het landschap en de biodiversiteit, meent het college van Rijksadviseurs. Het pleit daarom voor strengere regelgeving op dat vlak. Met alle gevolgen voor de bedrijven van dien.

De maatregel heeft mogelijk tot gevolg dat grote internationale bedrijven Nederland straks links laten liggen. Geen onoverkomelijk probleem, is het college van mening. De distributiecentra zijn flink geautomatiseerd en veel werk wordt door robots gedaan, waardoor het aantal arbeidsplaatsen relatief laag is. Bovendien is het aantal arbeidskrachten in ons land toch al ontoereikend voor het opvullen van al die werkplekken.

Stikstofdossier

Bijkomend probleem voor de dc’s is het stikstofdossier. Het uit 2015 daterende Programma Aanpak Stikstof (PAS) vergemakkelijkte destijds de bouw van nieuwe distributiecentra. Bleef een vestiging onder bepaalde stikstofwaarden, dan was er geen natuurvergunning van de provincie nodig. Met het aanscherpen van de regelgeving voor stikstofuitstoot dreigen dc’s daardoor echter nu opeens met terugwerkende kracht onwettig te worden.

Bronnen: RTL Nieuws en FD