Waarde creëren met informatie uit retourzendingen vergt lange adem

retourzendingen

Om de wereld bewoonbaar te houden, moeten we van lineaire naar circulaire supply chains zien te komen. Het verwerken en hergebruiken van retouren is echter nog zeer onrendabel. Universitair docent aan de Universiteit Maastricht Ilkka Ritola deed promotieonderzoek naar hoe je met de informatie die in retourzendingen ligt besloten meer waarde kunt creëren. Dit blijkt vooral een kwestie van lange adem.

Ilkka Ritola had niet te klagen over de timing toen de Fin afgelopen maart zijn proefschrift ‘Value of information in closed-loop supply chains’ presenteerde. Zijn bevindingen rondom het creëren van waarde en optimaliseren van retourgoederen vallen namelijk midden in een periode waarin veel e-commercebedrijven een omslag in hun denken maken. In plaats van gratis retourneren, gaan ze voortaan kosten in rekening brengen.

Het verwerken van retourzendingen is voor veel bedrijven zo kostbaar geworden dat het in veel gevallen niet eens meer loont om ze opnieuw te verkopen. En dat terwijl de roep om een ‘circulaire economie’ juist luider wordt. Hoe moet dat dan als bedrijven in de toekomst wettelijk worden verplicht om hun artikelen weer terug te nemen?

‘De transitie naar een circulaire supply chain is enorm ingrijpend omdat het raakt aan het businessmodel van je bedrijf’, stelt Ritola. Hij was afgelopen jaren naast onderzoeker ook universitair docent aan de universiteit van Maastricht. ‘Je moet andere producten ontwerpen, andere materialen gebruiken en je moet een heel nieuw proces aan je supply chain toevoegen. Een proces dat zeker in het begin nog verre van efficiënt zal verlopen.’

Hij ziet dat bedrijven heus wel willen verduurzamen, maar dat ze het onderdeel ‘circulariteit’ nog als een hete aardappel voor zich uit schuiven. ‘Je ziet momenteel vooral initiatieven om de CO2-uitstoot te verminderen, maar nog relatief weinig pogingen om de supply chain circulair te maken. Dat vraagt namelijk om investeringen waarvan op dit moment niet duidelijk is hoe die kunnen worden terugverdiend.’

Hoe kun je met een closed-loop supply chain echt waarde creëren? Daar wilde Ilkka Ritola met zijn promotieonderzoek meer inzicht in krijgen. … … …