VUCA – hype or reality?

De letters in de term VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) versterken elkaar en zorgen voor een exponentiële impact op de business. Een essentiële, nieuwe manier van werken adopteren is vereist voor bedrijven om succesvol te kunnen blijven.

VUCA – hype or reality?
Net zoals de val van de Berlijnse muur de voorbode was voor het Amerikaanse leger om zijn strategie en werkwijze drastisch te veranderen (vandaar de term VUCA) zien velen de huidige marktomstandigheden als een voorbode van een essentiële nieuwe manier van zaken doen. Is dit de nieuwe realiteit of zijn we gewoon de kenmerken van een recessie vergeten?

SAS, partner van Supply Chain Magazine, wil graag input voor een blog over dit onderwerp en poneerde deze stelling.
Reacties naar Patrick van Loon: Patrick.van.Loon@snl.sas.com