Vreugdenhil zet in op verduurzaming van de waardeketen

‘Samen verantwoord groeien’, dat is de insteek van de tweede MVO-rapportage van Vreugdenhil Dairy Foods. De MVO-strategie richt zich op de waardeketen van het bedrijf.

‘Groeien én onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen is niet iets wat we alleen kunnen. Al onze ketenpartners spelen hierin een belangrijke rol’, meldt algemeen directeur Jan Vreugdenhil. ‘De pijlers van ons MVO-beleid zijn daarom gericht op onze leveranciers, onze onderneming en onze klanten; zij vertegenwoordigen onze waardeketen.’

Programma  Duurzaamheid

Door deze focus zijn in 2013 resultaten geboekt waarop het bedrijf trots is. Zo is Vreugdenhil door Lloyd’s Register Nederland gecertificeerd op niveau drie van de MVO-Prestatieladder. Daarnaast is het energieverbruik ten opzichte van 2005 met 16 procent gedaald en introduceerde Vreugdenhil het Programma  Duurzaamheid voor de 900 melkveehouders die aan het bedrijf leveren. Doel van dit programma is om melkveehouders te stimuleren progressie te boeken op duurzaamheidsthema’s als dierenwelzijn, diergezondheid, energiebesparing en weidegang.

Bij Vreugdenhil is verduurzaming van de keten onderdeel van de bedrijfsstrategie. Het familiebedrijf werkt ook dit jaar verder aan het realiseren van haar MVO-doelen. Vreugdenhil heeft de ambitie om richting 2020 de fabrieken waterneutraal te maken. Daarnaast verwacht het bedrijf het nieuwe hoofdkantoor in Nijkerk volgens BREEAM Outstanding te certificeren, het hoogst haalbare in deze duurzaamheidscertificering.