Vreemde vrienden

trendrede

Opnieuw sluiten we een decennium af. De afgelopen tien jaar deelden futuristen en trendwatchers hun ideeën over de toekomst met het grote publiek via een ‘trendrede’, dit jaar in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Hierin beschrijven zij alles wat zij zien gebeuren in de maatschappij én wat zij verwachten te gaan zien. Op 14 januari besloten de trendredenaren de jaarlijkse traditie met een laatste vooruitziende blik op het komende decennium.

Kleiner en groter, zo is hun boodschap. De wereld wordt in een rap tempo complexer door ontwikkelingen zoals globalisering en individualisering. Mensen passen steeds minder in hokjes – en willen daar ook niet in passen. Bedrijven proberen de unieke talenten van werknemers de ruimte te geven. De vraag naar een persoonlijke behandeling neemt toe. Niet langer moet alles zo goedkoop en efficiënt mogelijk, maar ook woorden als menswaardigheid en milieubewustzijn krijgen een belangrijke plek in de samenleving. Veel van onze problemen zijn te groot en complex om alleen op te lossen. De samenleving kijkt bedrijven nadrukkelijk aan om hieraan bij te dragen door verantwoordelijkheid te nemen – en bedrijven doen dat ook.

Het aanwezige publiek leek zelf ook te worstelen met de complexiteit en verscheidenheid van de onderwerpen. De vragen die de trendrede losmaakte, waren veelal moeilijk te volgen. Zo stelde iemand een vraag die eigenlijk geen vraag was maar meer een soort observatie, aldus de man zelf. Uiteindelijk trachtte de beste man zijn punt duidelijk te maken via een anekdote. Wat hij probeerde te vertellen is mij nooit duidelijk geworden, maar ik vind het de toenemende complexiteit die de trendredenaren ons al de hele avond duidelijk probeerden te maken, mooi illustreren.

Constante verandering

Veranderingen gaan zó snel dat er bijna niet meer tegenaan te innoveren valt. Kijk naar demand forecasting. Eigenlijk zijn we de afgelopen jaren alleen maar minder goed in staat gebleken benodigde voorraden te voorspellen, ondanks nieuwere en slimmere software. Naar mijn idee wil dat niet zeggen dat alles voor niets is geweest. Bedenk waar we gestaan hadden zónder al deze investeringen. Ergens minder goed in worden, betekent niet dat er geen vooruitgang is. Juist in deze tijden van verandering is de nood aan innovatie het hoogst.

De deelnemende futuristen en trendwatchers aan de trendrede zien nieuwe ideeën tot stand komen door nieuwe samenwerkingen aan te gaan. ‘Kennis stapelen’ noemen zij het. Deze samenwerkingen hoeven niet altijd voor de hand te liggen en kunnen ‘vreemde vrienden’ zijn. Zo gaat de politie in Nederland de straat op met kunstenaars. Ook in de wereld van supply chains is mij opgevallen dat bedrijven hiernaar op zoek zijn. De vreemde vrienden worden misschien niet gezocht in schilders, maar bijvoorbeeld wel in samenwerkingen met start-ups.

Tijd van doen

Technologie biedt de samenleving veel nieuwe kansen. Lang was er ook angst voor deze vernieuwing, maar dat maakt plaats voor het zoeken naar een oplossing waarin de mens een juiste verbinding vindt met die technologie. De afgelopen jaren stonden in het teken van een omslag in mentaliteit. Het komend decennium gaat de tijd zijn van verbintenis, betekenis en doen. Hoe dat doen precies werkt, is mij nog niet duidelijk. Ook de andere aanwezigen leken hier flink mee te worstelen. Zo vroeg een vrouw wíe er dan iets moet gaan doen. Het antwoord dat de bal nu bij haar en alle aanwezigen ligt, werd met gefronste wenkbrauwen ontvangen. Ik ben er in ieder geval klaar voor om te gaan ‘doen’ komend decennium. Nu nog wachten tot iemand mij vertelt wat dat precies is en hoe ik dat moet uitvoeren.

Janine Zandbergen, trendwatcher Supply Chain Media