Vraag naar operationeel inkopers stijgt

Daar waar de vraag naar inkoopprofessionals in de eerste drie kwartalen van 2013 sterk achterbleef ten opzichte van vorig jaar, groeide de vraag in het vierde kwartaal met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Dat blijkt uit de analyse Trends en Ontwikkelingen op de inkoop arbeidsmarkt 2013 van Yacht. Door deze groei is het jaarverlies in de vraag naar inkoopprofessionals vrijwel geheel gecompenseerd.

De vraag naar inkoopprofessionals lag tot en met september 2013 onder het niveau van 2012. In het vierde kwartaal trok de vraag naar operationeel inkopers aan. Dit was een logisch gevolg is van toenemende activiteiten in de maakindustrie, waarover Nevi berichtte in de Purchase Managers Index (PMI). Deze ontwikkeling resulteerde in een groei van dertien procent in de vraag naar operationeel inkopers in het vierde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De vraag naar strategisch inkopers, inkoopmanagers en –adviseurs daalde het laatste kwartaal nog licht. ‘De focus binnen de industriële sector ligt nu voornamelijk op het opvoeren van de productie, waardoor er meer behoefte ontstaat aan inkopers op het operationele vlak’, zegt Hilbrand van der Kooi, Competence Manager Logistics & Procurement bij Yacht.

Ontwikkelen van inkooptalent

Van der Kooi verwacht dat – door verdere professionalisering en herstructurering van de inkoopfunctie – de vraag naar nieuw inkooptalent binnen overheid en zorg ook zal aantrekken. Hierdoor ontstaat een tekort aan operationeel inkopers. Werkgevers dienen zich daarom te richten op het aantrekken en ontwikkelen van inkooptalent. ‘Zij zullen het vakgebied inkoop en de carrièreperspectieven die het vak biedt op de kaart moeten zetten om zo toekomstige inkopers te interesseren voor deze functie’, aldus Van der Kooi.