Voortzetting Europees onderzoek Gartner en SCM naar supply chain-technologie

Bedrijven in Europa zullen meer investeren in supply chain-technologie de komende jaren. Voor 2018 verwacht zelfs 71 procent van de ondervraagde bedrijven een toename. Zij zijn hiertoe genoodzaakt door de veranderende markt en klantbehoefte. Dat bleek uit gezamenlijk Europees onderzoek van Gartner en Supply Chain Media naar supply chain-technologie afgelopen jaar. Dit onderzoek is nu opnieuw van start gegaan.

Door Martijn Lofvers

In inmiddels acht achtereenvolgende jaren heeft het Amerikaanse analistenbureau Gartner samen met het Amerikaanse magazine Supply Chain Digest een onderzoek uitgevoerd naar de rol van supply chain-technologie voor de bedrijfsstrategie. Dit jaar is ditzelfde onderzoek voor het eerst door Gartner en Supply Chain Media, de uitgeverij van dit magazine, uitgevoerd onder supply chain managers en -directeuren in Europa. De 158 respondenten waren verdeeld over alle industrieën, inclusief retail en logistiek dienstverleners (respectievelijk 11 en 9 procent van de respondenten).

De respondenten zijn voornamelijk verantwoordelijk voor supply chain-strategie (69 procent) en supply chain planning (59 procent). Overige verantwoordelijkheden zijn customer service, supply chain-systemen, inkoop en productie. Het profiel van de respondenten is te kenschetsen als senior managers: 45 procent is eindbeslisser of leider van groep beslissers, en 39 procent behoort tot de groep van eindbeslissers.

Disruptieve spelers

Op de vraag wat de drie belangrijkste business-prioriteiten zijn voor de supply chain-organisatie antwoordde 46 procent het aanjagen van procesverbeteringen en 41 procent het helpen bij de groei van de business. Het reduceren van kosten scoorde als derde met 38 procent; een derde antwoordde het verbeteren van customer service en klantbehoud. Kijkend naar de resultaten van hetzelfde onderzoek in de VS is het opvallend dat de Amerikaanse respondenten minder vaak business-groei en customer service noemden en vaker procesverbeteringen, kostenreductie en efficiencyverbetering. Deze verschillen zouden kunnen suggereren dat de supply chain-organisaties binnen Europese bedrijven een meer externe focus hebben dan Amerikaanse, die meer gericht zijn op kosten en productiviteit.

Nieuwe businessmodellen ziet 29 procent van de Europese supply chain professionals als de belangrijkste strategische verandering voor hun bedrijf in de komende drie jaar. Met de opkomst van nieuwe disruptieve spelers als Amazon, Alibaba, Zalando, Uber en Airbnb is dit goed te verklaren. De verandering van de fysieke supply chain en van de klanten werd respectievelijk door 16 en 13 procent genoemd. De opkomst van drones en 3D printing en de wijzigende klantbehoeften en koopgedrag is hier een mogelijke verklaring voor.

Sales & Operations Planning

Als belangrijkste initiatief om de bedrijfsprioriteit te realiseren, noemt bijna een derde de volwassenheid verhogen van Sales & Operations Planning (S&OP). Het verbeteren van supply chain visibility en transparantie wordt als tweede met 28 procent genoemd, met een procentpunt minder gevolgd door herontwerp van het supply chain-netwerk. Een kwart antwoordt samenwerking met en segmentatie van de klant als belangrijkste initiatief. Opmerkelijk is dat 31 procent van de Amerikaanse respondenten het verbeteren van besluitvorming met business intelligence en analysetools noemt, ruim twee keer zo vaak als hun collega’s in Europa.

Het herontwerp van het supply chainnetwerk is meest genoemde initiatief om kosten te reduceren. Klantsegmentatie en -samenwerking scoort het hoogst voor het bijdragen aan business-groei. Verbetering van S&OP en van supply chain visibility zijn allebei het vaakst genoemd als concrete procesverbetering. De volwassenheid verhogen van S&OP scoort ook het hoogste om customer service te verbeteren en klanten te behouden. Het rationaliseren van Stock Keeping Units in het productportfolio is het meest genoemde antwoord voor efficiencyverbetering. Supply chain visibility draagt volgens de respondenten het beste bij aan procesinnovatie en aan het verkorten van totale cyclustijden.

Obstakels en bedreigingen

In het onderzoek is aan de respondenten ook gevraagd wat zij als interne obstakels zien en wat de belangrijkste externe bedreigingen zijn voor de supply chainorganisatie. Driekwart noemt voorspelling van de vraag en inzicht in de keten als voornaamste obstakel om de supply chain-doelstellingen te verwezenlijken. Gebrekkige interne afstemming (‘misalignment’) is, net iets minder vaak, als tweede obstakel genoemd. Personeelsuitdagingen, zoals leiderschap en talent, wordt door iets minder dan de helft als obstakel genoemd. Opvallend genoeg noemen de bedrijven die zeggen beter te presteren dan hun concurrenten, 41 procent van de respondenten, deze personeelsuitdagingen significant minder als obstakel. Dit zou kunnen betekenen dat deze voorlopende bedrijven dit aandachtsgebied beter onder controle hebben.

Ruim een derde ziet de externe handelsomgeving als de belangrijkste strategische bedreiging voor de supply chains in de komende vijf jaar. Overigens zeggen de bedrijven die zeggen voor te lopen dit significant vaker dan de minder dan gemiddeld presterende bedrijven. Dit suggereert dat succesvollere bedrijven meer oog hebben voor de ontwikkelingen in internationale handelsbetrekkingen. Iets minder dan een kwart noemt leiderschap en organisatie de belangrijkste strategische bedreiging.

Bijna driekwart van de respondenten noemt de vragen, verwachtingen en behoeftes van klanten als voornaamste kracht die bijdraagt aan de complexiteit van de supply chain. De snelle toename van aantallen producten en varianten volgt als tweede kracht met 56 procent. Het groeiende volume en variëteit aan data en het uitdijende netwerk scoren respectievelijk 47 en 46 procent. In de VS ziet 40 procent talentmanagement als een aspect hierin, terwijl dit in Europa maar voor een vijfde van de bedrijven geldt. Ook compliance wordt met 51 procent significant vaker genoemd in het Amerikaanse onderzoek ten opzichte van het Europese onderzoek.

Meer investeringen

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat bedrijven in Europa meer zullen investeren in supply chain-technologie de komende jaren als antwoord op de vele uitdagingen. Bijna de helft ziet dit jaar al een toename in deze investeringen en 40 procent geen wijziging. Voor 2018 verwacht zelfs 71 procent een toename en 20 procent geen wijziging. Onder bedrijven die bovengemiddeld zeggen te presteren neemt het percentage significant meer toe dan bedrijven die minder presteren.

In vergelijking met 2015 zegt 62 procent van de bedrijven dit jaar meer te investeren in analytische software. Software voor de traditionele planning, zoals forecasting en voorraadmanagement, en voor S&OP scoort bij deze vraag respectievelijk 60 en 57 procent. Zo’n 5 procent zegt minder in deze categorieën software te investeren dit jaar. In vergelijking met de VS liggen de investeringen in supply chain visibility en ordermanagement in Europa duidelijk lager. Dit zou te verklaren zijn door de grotere complexiteit van supply chains in Europa met veel nationale regelgeving en onderlinge belastingverschillen.

De samenwerking tussen Gartner en Supply Chain Media om unieke nieuwe inzichten te creëren, wordt in 2017 voortgezet. Op dit moment wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd.

Klik hier om deel te nemen>>