Voorspellen is moeilijk

‘Voorspellen is moeilijk, vooral als het over de toekomst gaat’, dit zei de grote Britse historicus A.J.P. Taylor al in de jaren zestig. Mooie wandtegelspreuk? Ja, dat ook, maar vooral een niet te onderschatten wijsheid voor supply chain professionals. Waarzeggen is namelijk een belangrijke taak binnen de supply chain. In ieder bedrijf zijn mensen dagelijks bezig met het maken van voorspellingen voor de toekomst waar het voortbestaan van bedrijven toch grotendeels van afhankelijk is.

 

Dat het voorspellen van de toekomst niet makkelijk is, hebben veel bedrijven de afgelopen tijd aan den lijve mogen ervaren. De crisis van de afgelopen jaren heeft ons weer het bijzondere neerwaartse seasonality patroon van een economische dip laten zien. Hoge pieken, gevolgd door enorm diepe dalen. Mooi voor statistische calculaties en grafieken, maar ook een harde realiteit voor degene die hier niet op was voorbereid en niet de juiste scenario’s had om op de diepe val te reageren. Het voorspellen van supply chain-gedrag is echt geen sinecure.

Afgronden

Gelukkig is volgens de geleerden de crisis nu achter ons: we hebben het ergste  gehad, maar wat gaat er nog komen?  Welke uitdagingen liggen er de komende jaren op ons te wachten? Grote kans dat de weg weer omhoog zal gaan. Hierbij zullen we alert moeten blijven op verrassingen die op de weg voor ons liggen: gevaren en afgronden blijven altijd op de loer liggen!

Neem daarom eens iets vaker de gelegenheid en tijd en kijk om je heen waar je staat. Niet alleen om te genieten van het uitzicht, maar ook zodat je beter voorbereid, met de opgedane kennis het pad naar boven en vooruit kunt plannen. Zo voorkom je dat je zonder het in de gaten te hebben weer onverwacht de afgrond in duikelt.

Leren van de historie en signalen uit je omgeving oppikken, zorgen ervoor dat je je kunt voorbereiden op de toekomst. Dat is toch soms wel erg handig en het maakt in ieder geval voorspellen wat eenvoudiger. Het is vergelijkbaar met een navigatiesysteem dat je voorkennis geeft op de ingezette route waarmee je effectief je doel tracht te bereiken. Aandacht voor informatieborden, bochten, wegversmallingen en afgronden is daarnaast noodzakelijk om de situatie in te schatten en tijdig bij te sturen. Voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen!

René Geujen
Sales and Business Development Manager bij Slimstock