Voorbereidingen voor no-deal brexit in volle gang

vrachtvervoer

Stevenen we af op een no-deal brexit of niet? Douane, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Portbase en alle betrokken gemeenten nemen het zekere voor het onzekere en bereiden zich voor op een mogelijke ‘harde’ exit van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie op 31 oktober. Doel is om oponthoud als gevolg van extra douaneformaliteiten op ferryterminals van Rotterdam en Vlaardingen tot een minimum te beperken.

Exporteurs en importeurs moeten afspraken maken wie hun lading van of naar het VK vooraf digitaal voormeldt via Portbase. Dit kunnen ze zelf doen of uitbesteden aan een tussenpersoon, zoals een expediteur, douaneagent of vervoerder. Alle ferryterminals en het merendeel van de shortsea-terminals stellen dit verplicht. Via deze Nederlandse ketenoplossing voor de brexit reist lading snel en zonder onnodig oponthoud door douanezaken van en naar het Verenigd Koninkrijk, ook na de brexit.

Zes bufferparkeerlocaties

Voor vrachtwagens waarvan de papieren niet op orde zijn, worden de komende weken bufferparkeerlocaties opgebouwd. Op deze tijdelijke locaties kunnen vrachtwagenchauffeurs contact opnemen met hun opdrachtgever of transportplanner om de noodzakelijke formaliteiten alsnog in orde te krijgen. Als deze extra capaciteit toch ontoereikend blijkt te zijn, zijn er nog extra overloopgebieden beschikbaar. Bovendien heeft Rijkswaterstaat in overleg met alle partijen verkeerscirculatieplannen gemaakt om voor een optimale doorstroming te zorgen.

Er is voor elke terminal en omgeving een verkeersplan opgesteld met maatregelen om de mogelijke overlast van vrachtwagens te beperken. Het verkeersplan heeft tot doel de doorstroming van het lokale en regionale verkeer te waarborgen. Dit gebeurt door het vrachtverkeer dat de papieren niet op orde heeft naar een aangewezen parkeerlocatie te begeleiden en zo de vorming van wachtrijen bij de terminals te voorkomen.

Rijkswaterstaat richt in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de gemeente Vlaardingen, de gemeente Velsen en de provincie Zuid-Holland in totaal zes bufferparkeerlocaties in. Al deze tijdelijke locaties zijn voorzien van een omheining, verlichting, sanitaire voorzieningen en beveiliging. Van de circa 54 miljoen ton goederen die jaarlijks wordt verhandeld tussen het VK en Nederland gaat circa 40 miljoen ton via de Rotterdamse haven, vooral via ferry- en shortsea-transport. Zodra de brexit een feit is, vormen de Nederlandse zeehavens voor het VK een EU-buitengrens. Voor het goederenverkeer via de Nederlandse havens betekent dit onherroepelijk douaneformaliteiten. Bij een no-deal brexit geldt dit per direct.

Rotterdam en Vlaardingen

Op de noordoever in Hoek van Holland heeft de gemeente Rotterdam het terrein Oranjeheuvel gerealiseerd. Dit terrein ligt in de nabijheid van de ferryterminal in Hoek van Holland. Rijkswaterstaat heeft daar ruimte gerealiseerd voor circa 200 vrachtwagens. In Maasdijk, gemeente Westland, richtte Rijkswaterstaat een bufferlocatie in voor circa 24 vrachtwagens. In de gemeente Vlaardingen worden op het DFDS-terrein ook 80 plekken gerealiseerd. Daarnaast wordt aan de Waterleidingstraat een secundaire opvanglocatie ingericht voor nog eens 80 vrachtwagens.

Op de zuidoever worden in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam bufferparkeerlocaties ingericht aan de Moezelweg. Het grootste terrein aan de Moezelweg biedt ruimte aan circa 280 vrachtwagens. Dit terrein ligt in de nabijheid van de ferry- en shortsea-terminals die opereren vanuit de havengebieden Europoort en Rozenburg. Het terrein is goed bereikbaar vanaf de snelweg A15, zowel vanuit oostelijke als westelijke richting.

Rijkswaterstaat richt daarnaast samen met de gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden een parkeerlocatie in op het ‘Blokkenterrein’ (opslagterrein van Rijkswaterstaat) aan de Zandvoortstraat in IJmuiden. Op deze tijdelijke locatie kunnen vrachtwagenchauffeurs in overleg met hun opdrachtgever of transportplanner de noodzakelijke formaliteiten alsnog in orde maken zonder (parkeer)overlast te veroorzaken. Deze tijdelijke parkeergelegenheid biedt ruimte aan 45 vrachtwagens.

Deal of no-deal brexit? Bekijk de video ‘Get ready for brexit’.