Voedselproducenten moeten samenwerken in de keten

De wereldwijde grondstoffenmarkt vertoont de verschijnselen van een perfecte storm. Beperktere energieproductie in het Midden-Oosten, schaarser wordend water, dalende voedselproductie, cacaotekorten,uitputting van vispopulatie, groeiende wereldwijde bevolking, stijgende vleesconsumptie en structurele klimaatveranderingen dwingen tot maatregelen.

Klimaatverandering resulteert in meer droge periodes, wat weer leidt tot dalende hoeveelheid te gebruiken landbouwgrond met een toenemende ontbossing als gevolg.

Om te praten over de uitdagingen voor voedselproducenten bracht adviesbureau KPMG 23 maart een tiental inkoopdirecteuren van Nederlandse multinationals bij elkaar in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Een van de uitdagingen is het incorporeren van duurzaamheid in de supply chain om kosten te reduceren. De kosten van duurzaamheid simpelweg doorschuiven, is geen structurele oplossing. Het ontwikkelen van een pool innovatieve leveranciers wordt daarom een absolute noodzaak.

Van oogst naar oogst

Een probleem volgens de deelnemers aan de rondetafel is dat producenten en boeren een verschillende bedrijfshorizon hanteren. Een boer leeft van oogst naar oogst, terwijl de voedingsindustrie een planningshorizon van gemiddeld vijf jaar hanteert en sommige producenten tot wel twintig jaar.

Bedrijven in China en de overheid hebben een gezamenlijke langetermijnplan. ‘De Nederlandse overheid maakt zich niet druk om voedselbeschikbaarheid’, merkte een inkoopdirecteur op. Ondertussen brengt China zijn huis op orde in Afrika door daar landbouwgrond op te kopen.

De bedrijven aan tafel gaven aan al bezig te zijn. Een van de multinationals stelt software van Muddy Boots beschikbaar waarmee boeren een assessment van hun duurzaamheid zelf kunnen doen. ‘Het halveren van onze carbon footprint is geen liefdadigheid, maar een noodzaak. Belasting van CO2 zou al onze winst wegvegen’, aldus een inkoopdirecteur. ‘We zien een verschuiving van een noodzakelijk project – wat kost het? – naar een wenselijk project – wat brengt het?’ Het positieve van schaarste is dat dwingt tot innovatie en samenwerking. Drie van de aanwezige deelnemers zagen gedurende de sessie een concrete mogelijkheid tot samenwerking in Nigeria.

Onderzoek grondstoffenschaarste

KPMG is 4 mei 2012 gestart met een onderzoek naar grondstoffenschaarste. Tot 18 mei 2012 kunnen supply chain professionals deelnemen aan dit onderzoek in de vorm van een online self-assessment.

Voor deelname aan dit onderzoek, klik hier.