Virtueel expertpanel: bedrijfsdilemma’s

bedrijfsdilemma’s

Digitalisering, globalisering en duurzaamheid dwingen bedrijven tot het maken van keuzes. Privacy lijkt in strijd te zijn met transparantie en visibility. Supply Chain Magazine legde een aantal supply chain-directeuren stellingen voor.

Door Martijn Lofvers en Marysa Vos

Stelling 1: Een totale focus op digitalisering van de supply chain om de fysieke keten te verminderen, maakt verdere aandacht voor duurzaamheid overbodig.

Stef van Haaren, General Manager Supply Chain & General Affairs bij Nikon:
‘Duurzaamheid blijft van belang. Digitalisering vreet stroom en zal een grote impact hebben op de stroomconsumptie en -voorziening. En zolang producten niet direct kunnen worden geproduceerd in de huiskamer van de consument, zullen goederenstromen van belang blijven.’

Marcel van Rossum, Senior Director SC Strategy & Deployment bij Johnson & Johnson:
‘Digitalisering van de supply chain maakt juist een verdere stap in het verbeteren van de duurzaamheid mogelijk.’

Mark van Abeelen, Director Strategy & Business Excellence bij Ricoh Europe SCM:
‘De focus op digitalisering kan zeker een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de supply chain. Hierbij valt te denken aan elektronisch uitwisselen van informatie en daarmee voorkomen van een papieren documentenstroom. Daarnaast kunnen bedrijven door ketentransparantie, realtime informatie-uitwisseling en Artificial Intelligence en Machine Learning transportroutes optimaliseren en dus fysieke bewegingen beperken. Maar vergeet niet dat verdere digitalisering zelf ook impact zal hebben op duurzaamheid door toenemende druk op digitale infrastructuur en gebruik van elektriciteit.’

Stelling 2: Rond 2030 zijn emerging markets door succesvolle digitalisering volwassen geworden, waardoor globalisering is verdrongen door voornamelijk internationale supply chains per continent.

Jeroen van Weesep, Vice President Innovation in Operations bij Lego Group Supply Chain:
‘Vrijwel mee eens. Het is een mooie ambitie en mits de ontwikkeling van fysieke infrastructuur wordt afgedwongen, is dit een positief scenario. De waarde van het ontginnen van emerging markets wordt toegankelijker en daardoor wordt dit scenario waarschijnlijker.’

Eugene Kersjes, Vice President Europe Supply Chain Management bij Ricoh:
‘Schaalvoordelen per continent zullen de noodzakelijkheid om te globaliseren ongetwijfeld minder doen worden. Ik geloof er echter niets van dat we dat stadium al in tien jaar bereiken.’

Marcel van Rossum, Senior Director SC Strategy & Deployment bij Johnson & Johnson:
‘De digitalisering van de supply chain zou in de problematiek van protectionisme wel eens een onverwacht positieve rol kunnen gaan spelen. Digitalisering kan het mogelijk maken de end-to-end value chain snel om te leiden wanneer een belangrijke schakel door protectionisme niet langer beschikbaar is.’

Stelling 3: Om de duurzaamheidsdoelen voor 2030 te behalen, moeten bedrijven globalisering compleet terugdraaien en internationale supply chains uitsluitend lokaal inrichten.

Norbert Romeijn, Director Procurement & Supply Chain bij Yokogawa:
‘Eens. Om de 2030-duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, moeten drastische maatregelen worden genomen. Het lokaal maken van supply chains in Europa kan daarbij zeker een grote bijdrage leveren. Maar of dit kan voor 2030, is onwaarschijnlijk volgens mij. We kunnen duurzaamheid bevorderen door zoveel mogelijk grondstoffen weer lokaal te winnen en zoveel mogelijk productie weer lokaal in te richten. Daarvoor hebben we digitalisering, automatisering en mechanisatie van het productie- en assemblageproces nodig om de kosten te beheersen. Maar dan moet de lokale inrichting van de supply chains ook duurzaam gebeuren. Dat bereiken we niet door meer kolencentrales te openen in Europese landen om meer energie op te wekken teneinde productieprocessen van lagelonenlanden naar Europa terug te halen.’

Eugene Kersjes, Vice President Europe Supply Chain Management bij Ricoh:
‘Juist niet: globalisering wordt vaak gedreven door de wens om kosten te besparen door bijvoorbeeld verlaging van transportkosten of het terugdringen van incourantheid. Dat gaat hand in hand met duurzaamheidsdoelen, zoals minder transportkilometers en het verminderen van het gebruik van grondstoffen.’

Michiel van Veen, Operations & Supply Chain Director bij Royal Lemkes:
‘Wanneer we meer met inclusieve prijzen werken, worden de verschillen tussen offshoring en reshoring helder en maken we rationele keuzes waarvan duurzaamheid integraal onderdeel is.’ … … …

virtueel expertpanelMeer lezen?

Lees nu het complete interview digitaal>>

of

kies voor één van onze abonnementen >>

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Supply Chain Magazine 4 – 2019.