Vijf tactieken om prijsstijging pakketzendingen aan te pakken

leveringsfouten

De verwachte prijsstijging van pakketzendingen in Europa zal dit jaar tussen de 4 en 7 procent bedragen (4-6% binnenland; 5-7% internationaal). Dat blijkt uit de nieuwe Transport Monitor van Buck Consultants International (BCI). Er zijn echter tactieken om aan die prijsexplosies te ontkomen. BCI schetst er vijf.

Voor de pakketmarkt wordt in vijf jaar een verdubbeling van de omzet verwacht. ‘Die groei heeft natuurlijk in belangrijke mate te maken met de groei van e-commerce, in combinatie met stijgende brandstoftoeslagen en ongekend hoge piektoeslagen’, zegt Carlo Peters, Principal Consultant bij BCI. Bedrijven kunnen echter wel iets doen om – deels – aan deze prijsexplosies te ontkomen. BCI noemt vijf tactieken om de pakketkosten nog enigszins in de hand te houden.

Gewenste leversnelheid

De eerste tactiek is het optimaliseren van de werkelijk gewenste leversnelheid. Bedrijven moeten kritisch zijn en bepalen wat de werkelijk gewenste leversnelheid is. Is een ‘next day guaranteed’ of een ‘pre-8 uur ’s ochtends’-service echt nodig, of volstaat een ‘standaard 24-48 uur’-levertijd van de pakketten? Het prijsverschil van een service met een (zeer) korte levertijd en een ‘standaard’ pakketservice kan volgens BCI een factor 3 tot 6 bedragen ten opzichte van de ‘standaard’ service.

Eigen distributienetwerk

Tactiek 2 is het heroverwegen van de opzet van het eigen distributienetwerk en te zorgen voor aanwezigheid in een lokale markt. Aanzienlijke besparingen zijn vaak te vinden in het basisontwerp van de supply chain, bijvoorbeeld door distributiecentra dichterbij of zelfs naar de nationale markten zelf te verplaatsen. Recente voorbeelden bij BCI-opdrachtgevers tonen reductie van vrachtkosten van 25 procent aan, en meer dan 10 procent reductie op de totale logistieke kosten. Kansen kunnen worden geïdentificeerd en begroot door middel van een integrale distributienetwerkanalyse op gebied van kosten, service, kwaliteit en risico’s.

Ook in het ontwerp van zowel de commerciële als de verzendverpakking schuilen volgens BCI vaak interessante besparingsmogelijkheden. Zo kan bij het ontwerp van de verpakking het versturen van lucht voorkomen worden door deze beter passend te maken voor het product, of enveloppen of polybags te gebruiken voor kleine artikelen.

Multi-carrierstrategie

Het kiezen van een multi-carrierstrategie in plaats van één vervoerder is ook een tactiek. Het selecteren van één wereldwijde pakketvervoerder, die alle markten bedient met cross-borderoplossingen, is de gemakkelijke manier om een pakketservice-oplossing voor heel Europa op te zetten. Afhankelijk van volumes, profielen en vereisten kunnen bedrijven echter de kosten verlagen en vaak tegelijkertijd de service ook nog verhogen, door gebruik te maken van een multi-carrierstrategie, stelt BCI. Ook het gebruik van grote nationale partijen – in combinatie met een directe infeed in een lokaal distributienetwerk – kan veel voordeel opleveren. Dergelijke modellen zijn complexer om te beheren, maar kunnen de pakketvracht-facturen wél aanzienlijk verlagen, aldus BCI.

Betere deal

Tactiek 4 is het onderhandelen over een slimmere inkoop en een betere deal. Belangrijke vraag vooraf is of er getenderd moet worden of alleen onderhandeld met de bestaande serviceproviders. Benchmarking van tarieven geeft inzicht of en zo ja, welk deel getenderd dient te worden. Als bedrijven besluiten te tenderen, is het belangrijk niet alleen de verschillende tariefmodellen van de vervoerders te begrijpen (bijvoorbeeld prijs per pakket, per kg, per volumegewicht, etc.), maar ook de gedetailleerde kostenfactoren die tot de pakketprijs leiden. Denk bijvoorbeeld aan de impact van zendingskarakteristieken (gewicht, volume, vorm) op het basistarief, de toeslagen en andere bijkomende kosten. Volgens BCI leiden incomplete basisdata of verkeerde aannames maar al te vaak tot het kiezen van de verkeerde vervoerder met als resultaat onnodig hoge vrachtfacturen.

Juiste data

De vijfde en laatste tactiek is het zorgen voor goede data om bovenstaande tactieken toe te passen. Beschikbaarheid van de juiste data op het juiste detailniveau vormen de basis om de hiervoor genoemde tactieken effectief toe te passen. Een geavanceerd Transport Management Systeem (TMS) met opties als dynamische vervoerdertoewijzing en geautomatiseerde factuurcontrole zijn een eerste vereiste, meent BCI. Via het TMS verzamelde data kunnen vervolgens ingezet worden voor rapportages, analyses en continue verbeterprocessen.