Verzekeraars moeten innoveren op supply chain-risico’s

Doordat bedrijven in de laatste jaren zich zijn gaan bevoorraden vanuit de hele wereld lopen ze meer kans op supply chain-verstoringen. In de top tien van onzekerheden bij bedrijven staan dan ook niet de traditionele risico’s zoals brand en ziekte, maar risico’s zoals cybercrime, identiteitsdiefstal en opwarming van de aarde. Met het oog daarop moet de verzekeringssector verder innoveren. Dat is op te maken uit een interview met Greg Case en Lex Geerdes van Aon in het FD van 16 september.

 

Volgens Case moeten verzekeraars innoveren in nieuwe concepten voor minder bekende risico’s en risico’s die niet modelmatig zijn. ‘Risico’s zijn steeds meer met elkaar verbonden’, zegt de directievoorzitter van verzekeringsmakelaar Aon. Hij noemt als voorbeeld de overstromingen in Thailand: een plaatselijke ramp, maar ook een drama voor allerlei bevoorradingslijnen. Aon helpt bedrijven en verzekeraars te diagnosticeren en het vinden van de juiste balans.

Het gaat volgens Case niet om het verzekeringsproduct dat alles oplost, maar om de analyse. Het is bijvoorbeeld eerder de vraag of bedrijven bepaalde kritieke onderdelen wel uit een enkele plaats moeten laten komen. ‘We helpen ze om de bevoorrading opnieuw op te zetten. Pas daarna ga je het risico verzekeren dat productie stokt door bevoorradingsproblemen’, aldus Case.

Reputatierisico

Lex Geerdes, hoofd van Aon Nederland, noemt verder nog het reputatierisico. ‘Onze data tonen aan dat snel reageren helpt: een bedrijf dat binnen drie dagen reageert nadat zijn reputatie door een gebeurtenis is aangetast, kan binnen negen maanden weer op het oude niveau zitten. Als je na een week pas reageert, dan kan het jaren duren.’ Voor bedrijven die kunnen aantonen dat ze snel kunnen reageren, is het verzekeren van reputatierisico goedkoper.