Vertrouwen in export is tanende

vertrouwen in export

Het vertrouwen in de export is onder Nederlandse exporteurs voor het eerst sinds jaren tanende. Werd in 2018 nog een 7,2 als rapportcijfer gescoord, inmiddels is dat nog maar een 6,6. Internationale politieke spanningen liggen hieraan ten grondslag. Dit blijkt uit de 21e editie van Trends in Export, het jaarlijkse onderzoek van Atradius en Evofenedex naar trends, knelpunten en verwachtingen van de Nederlandse export.

Hoewel de groeiverwachting voor 2019 er nog steeds goed uitziet, neemt het vertrouwen van Nederlandse exporteurs voor het eerst in jaren af. Ruim twee op de vijf exporteurs beschouwen een handelsoorlog als grootste bedreiging van hun business, op de voet gevolgd door geopolitieke onrust. Vooralsnog zijn Nederlandse bedrijven wel positief over hun groeivooruitzichten. Ze verwachten dit jaar een groei van gemiddeld 8 procent te realiseren.

Bart Jan Koopman, directeur van Evofenedex, is niet verbaasd over de daling van het exporteursvertrouwen. ‘De mogelijke handelsoorlog van president Trump is nog allerminst beslecht en de Amerikaanse economie presteert duidelijk minder goed. Zo was in 2018 sprake van het grootste Amerikaanse handelstekort in de laatste tien jaar. China heeft last van de invoerheffingen en het verslechterde internationale klimaat. Dichterbij huis zijn in Nederland de gevolgen voelbaar van de economische achteruitgang in Duitsland. Als je hierbij de Europese spanningen van de brexit, de Italiaanse begrotingstekorten en de onrust in Frankrijk optelt, is er geen reden voor groot optimisme.’

Meeste export naar landen in eurozone

De Nederlandse export liet in 2018 mooie groeicijfers zien. De omzet steeg vorig jaar gemiddeld met 9 procent. Driekwart van de bedrijven heeft deze groei te danken aan een dikkere orderportefeuille. Nederlandse bedrijven realiseerden de hoogste omzet in andere lidstaten van de Europese Unie. De eurozone is goed voor bijna 70 procent van de omzet uit export.

Voor vier op de vijf exporteurs blijft Europa ook op de middellange termijn de meest kansrijke regio. Duitsland is, net als in voorgaande jaren, onbetwist de belangrijkste handelspartner van Nederland. In de top-5 van landen waar de hoogste omzetstijging is gerealiseerd, staan de Verenigde Staten, Polen, China, Japan en Duitsland. Iran wordt het vaakst genoemd als land waar bedrijven (67 procent) in 2018 juist minder omzet realiseerden.

Oost-Europa en Midden-Oosten meest kansrijke markten

Hoewel ruim een derde van de exporteurs in 2018 nieuwe markten heeft betreden, noemen zij dit minder vaak als drijvende kracht achter hun omzetgroei. Voor dit jaar worden Oost-Europa en het Midden-Oosten als meest kansrijke nieuwe afzetmarkten beschouwd. Hierna volgen de Baltische Staten, Finland en Duitsland. Buiten Europa behoren achtereenvolgens Zwitserland, Noorwegen, de VS, Rusland, China en Turkije tot de meest populaire afzetmarkten.

Exporteur let goed op kredietwaardigheid klanten

Het merendeel van de bedrijven is op de hoogte van de kredietwaardigheid van hun internationale klanten. Deze is in 2018 grotendeels gelijk gebleven. ‘Nu de economie tekenen van verslechtering laat zien, is het van belang hier goed oog op te houden. Het is goed om te zien dat driekwart van de exporteurs dat ook doet’, aldus Tom Kaars Sijpesteijn, algemeen directeur van Atradius Nederland.