Verstoring van toeleveringsketen wereldwijd grootste risico

Het meest voorkomende risico voor het internationale bedrijfsleven is verstoring van goederen- of dienstenstromen als gevolg van instabiliteit op politiek, sociaal, economisch of milieugebied. Dat blijkt uit de 15e Political Risk Map, die jaarlijks door risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon wordt opgesteld. Op de risicokaart van vorig jaar was dit nog het minst voorkomende risico.

Na een aantal jaren van toenemende wereldwijde politieke onrust, mede veroorzaakt door de Arabische lente en de economische crisis, zijn de politieke risico’s in opkomende markten voor het bedrijfsleven dit jaar afgenomen. Zo blijkt uit het onderzoek van Aon.

In dertien landen werd het voor ondernemingen veiliger om zaken te doen, omdat de kans op risico’s als politiek geweld, inmenging van de politiek in de economie of insolvabiliteit van overheden afnam. Het gaat om Armenië, Azerbeidzjan, Bahrein, Barbados, Wit-Rusland, Guatemala, Macedonië, Montenegro, Oman, Pakistan, Swaziland, Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten.

In twaalf van de onderzochte 163 landen namen de risico’s voor het bedrijfsleven toe. Vorig jaar was dat nog voor 21 landen het geval en werd het in slechts drie landen veiliger om zaken te doen. De 12 landen waarvoor de politieke risico’s toenamen, zijn: Algerije, Kameroen, Tsjaad, Ethiopië, Madagaskar, Mali, Namibië, Moldavië, Turkmenistan, Oezbekistan, Panama en Paraguay.

Verstoring toeleveringsketen

Verstoring van de toeleveringsketen blijkt het meest voorkomende risico geworden. Dit risico geldt voor 97 van de onderzochte 163 landen. Ten opzichte van de kaart van vorig jaar is dit risico voor 47 landen toegevoegd, waaronder Algerije, Burundi, Mali en Tunesië. Dit risico nam af voor 8 landen, waaronder Brazilië, China, India en Panama.

Inmenging van de politiek in de economie, zoals nationalisering en onteigening, vormt een bedreiging voor ondernemingen in 80 landen en is het minst voorkomende risico. Voor Guatemala, Honduras en Moldavië werd dit risico toegevoegd. Voor 12 landen, waaronder El Salvador, Peru, Thailand en Zambia nam dit risico af.

Andere risico’s die Aon in de kaart heeft opgenomen zijn: wet- en regelgeving (94 landen), politiek geweld (90 landen), insolvabiliteit van de overheid (89 landen) en problemen met betalingen in harde valuta (85 landen).

Naschokken in West-Afrika

De verslechterde waardering van Kameroen, Tsjaad, Mali en Algerije wordt veroorzaakt door moeizame bewindswijzigingen in verschillende Noord-Afrikaanse landen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor die landen zelf, maar zorgt ook in de omringende landen voor meer instabiliteit.

De grensoverschrijdende stromen van wapens en opstandelingen hebben het toch al hoge politieke risico in deze regio doen toenemen. De ontwikkelingen in 2013 tot nu toe wekken de indruk dat de situatie in deze regio verder zal verslechteren.

Finance & Risk

Het maartnummer van Supply Chain Magazine 2013 staat geheel in het teken van Finance & Risk. Naast een managementartikel over nieuwe financieringsmodellen voor een sterkere keten, in deze editie een reportage over de uitbreiding van Halliburton in Sub Sahara-Afrika.

Kijk voor een interactieve versie van de Political Risk Map 2013 op www.aon.com/2013politicalriskmap