Verstekelingen Calais probleem voor transporteurs

De enorm toegenomen stroom aan vluchtelingen in Calais heeft veel impact op de transporteurs. Transport en Logistiek Nederland (TLN), de ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners, luidt dan ook de noodklok over de verstekelingenproblematiek in de Franse stad, bericht het FD van 30 mei 2015.

Steeds meer vluchtelingen proberen per vrachtauto via Calais naar Groot-Brittannië te komen. Volgens de brancheorganisatie rijden chauffeurs van Nederlandse bedrijven daarom liever niet meer naar Calais. ‘Transporteurs zien zich genoodzaakt opdrachten te weigeren en lijden verliezen door schades’, berichtte TLN eind mei. De brancheorganisatie zegt over de kwestie van veel leden verontrustende signalen te krijgen. TLN benadrukt dat ondernemers en hun chauffeurs in de EU moeten kunnen rekenen op veilige werkomstandigheden.

Omvang schade

In een binnenkort te verschijnen onderzoek zal meer bekendgemaakt worden over hoe groot de schade voor de transporteurs is, zegt een woordvoerder van de belangenbehartiger van duizenden Nederlandse transporteurs. Daarbij gaat het niet alleen om het mislopen van opdrachten, maar ook om andere kostenposten. Voorzitter Arthur van Dijk van TLN geeft aan gezien de ernst van de situatie heel snel met staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie én direct belanghebbenden afspraken te willen maken over mogelijke maatregelen.