Versleten Duitse infrastructuur ook slecht voor Nederland

De infrastructuur in Duitsland is versleten. Het fileleed groeit snel en ondernemers vragen zich af of investeren nog wel zin heeft nu het steeds moeilijker en duurder wordt om op tijd bij de klant of de losplaats in de haven te komen, meldt het FD van 24 oktober 2014.

Ook Nederlandse bedrijven ondervinden hinder van het slechte Duitse wegennet en de vele verkeersopstoppingen. De chauffeurs van Gehlen Schols Logistics uit Kerkrade, dat dagelijks honderdveertig tot honderdvijftig wagens de weg opstuurt, staan opgeteld veertig tot vijftig uur per week stil op Duitse wegen. ‘Dit kost ons iedere week 2500 tot drieduizend euro aan extra loon, brandstof en materieel’, zegt directeur Peter Gehlen.

Duitsland is zich al jaren bewust van de enorme achterstand in het onderhoud, maar de reparaties komen maar langzaam op gang. Dit omdat Berlijn fors bezuinigt op de begroting voor de infrastructuur. Daarnaast heeft Duitsland jarenlang vooral in de wederopbouw in het oosten geïnvesteerd. Ook achterhaalde planningsmethodes, een diffuse verdeling van verantwoordelijkheden en politiek opportunisme spelen een rol.

Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de Technische Universiteit Delft, schat de totale schade voor het Nederlandse bedrijfsleven op ‘minstens honderd miljoen euro, misschien wel enkele honderden miljoenen’ per jaar. Van Wee tekent daarbij wel aan dat transport een dienstensector is die de afgelopen decennia goedkoper is geworden door de concurrentie met Oost-Europese transporteurs en de beschikbaarheid van chauffeurs uit Oost-Europa.