Verladers de dupe van stremming Maas

Binnenvaartschippers die door de stremming van de Maas moeten omvaren, zullen meestal toch gecompenseerd worden voor de extra kosten die ze daardoor maken. De verladers die opdracht voor het vervoer gaven, zijn meestal de werkelijke gedupeerden. Dat meldt het FD van 11 januari 2017.

Vervoerscontracten zijn vaak zo opgesteld dat de bevrachters, de tussenpersoon die de lading boekt voor schippers, voor de extra kosten opdraaien. De bevrachters schuiven die rekening echter weer door naar de verladers. In welke mate dat kan, hangt van de onderliggende contracten af.

Door een stukgevaren stuw is de Maas tussen Sambeek en Grave al enkele weken niet bevaarbaar. Schippers moeten daarom omvaren via het Belgische Albertkanaal; dat kost hen extra brandstof en een langere vaartijd. De dagelijkse aanvullende kosten worden geraamd op 300.000 euro.

Marco Zwaap van bevrachter Danser laat in het FD weten dat in de containervaart de bevrachter voor de extra kosten opdraait. ‘Dat is voor ons een forse kostenpost.’ Hij kan nog niet aangeven hoe die kosten worden verdeeld over zijn bedrijf en de opdrachtgevers.

Kosten verhalen op verlader

In de sector voor de droge bulklading als granen en ertsen zitten contracten vaak zo in elkaar dat de bevrachter de extra kosten kan verhalen op de verlader. Als op dagprijs wordt gevaren, kunnen de extra kosten sowieso worden doorberekend.

In de contracten waarin wel een vaste prijs is afgesproken, is doorgaans sprake van een ‘kortste route’-clausule. Die maakt het mogelijk om de hogere kosten (brandstofkosten, extra werkuren van de schipper) aan de verlader door te belasten.

Overmacht-clausule

De afspraken in de natte bulklading zoals olie en olieproducten zijn vrijwel hetzelfde. Volgens Robert Tijssen van Maaskade Bevrachters is er vaak sprake van een ‘overmacht’-clausule. ‘Wij vergoeden schippers de hogere kosten en maken met onze opdrachtgevers afspraken over de verdeling van kosten.’

Toch schieten ook de binnenvaartschippers er wel wat bij in. Want hoewel ze dus de meerkosten van het omvaren vergoed krijgen, kunnen ze nog wel schade lijden door bijvoorbeeld het missen van lading omdat ze vertraging hebben opgelopen. Voor die kostenpost draaien ze wel zelf op.