Verbranden plastic kosteneffectiever dan recyclen

Het recyclen van plastic is niet kosteneffectief. Het verbranden van plastic is economisch gezien aantrekkelijker. Dat is te lezen in een opinieartikel uit het FD van 6 mei 2015. De vier auteurs baseren zich op een analyse in het vakblad Economische Statistische Berichten van 9 april.

Het recyclen van plastic mag dan minder CO2-uitstoot tot gevolg hebben dan het verbranden ervan, maar dat staat niet in verhouding tot de kosten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk plasticafval. Het verbrandingsproces in Nederland verloopt bovendien zeer efficiënt. Gelet op de huidige marktprijzen voor CO2 in het Europese emissiehandelssysteem is Nederland dus zeer veel geld kwijt als het ervoor kiest om de CO2-uitstoot op deze manier te reduceren.

Uit een gevoeligheidsanalyse blijkt dat kunststofrecycling in bijna geen enkel scenario kosteneffectief is. Het grootste deel van de kosten wordt veroorzaakt door het inzamelen van kunststof bij huishoudens. Dit zijn doorgaans kleine volumes met laag gewicht per inzamelpunt waardoor de logistieke kosten per ton km hoog uitvallen. De opbrengsten van het gerecyclede plastic liggen op de helft van nieuw plastic door de lagere kwaliteit en beperktere afzetmogelijkheden.

Lees het volledige opinieartikel>>