Veel werkgerelateerde stress onder logistiek medewerkers

werkgerelateerde stress

Drie op de vijf logistiek medewerkers geven aan dat zij momenteel werkgerelateerde stress ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van Quinyx, aanbieder van een AI-softwareoplossing voor personeelsplanning.

De stressfactor die het vaakst genoemd wordt, is dat logistiek medewerkers bang zijn dat hun salaris niet hoog genoeg is om de rekeningen te kunnen betalen (46%). Op de tweede plaats van factoren die stress veroorzaken, staat een gebrek aan flexibiliteit in werkuren (44%), gevolgd door te veel en te lang werken (36%).

‘Dit onderzoek benadrukt het belang van het aanpakken van de stressfactoren die van invloed zijn op logistiek medewerkers. Niet alleen om hun welzijn te bevorderen, maar ook om de efficiëntie en tevredenheid op de werkplek te verbeteren’, aldus CHRO Toma Pagojute van Quinyx.

Baan opzeggen door werkgerelateerde stress

Werkgerelateerde stress wordt ook als reden genoemd voor eventueel verloop onder logistiek medewerkers. Zo geeft een op de vier medewerkers aan overwogen te hebben zijn of haar baan op te zeggen of van baan te wisselen door werkgerelateerde stress. Verder geven twee op de vijf transportmedewerkers aan dat hun inzet op het werk onder andere vergroot zou worden als ze minder werkgerelateerde stress zouden ervaren.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 800 logistiek medewerkers, onder andere werkzaam in transport, opslag, verzending en distributie. De enquête maakt onderdeel uit van een groter onderzoek van Quinyx. Daarvoor werden in Nederland 2000 frontliniewerknemers (retail, horeca en logistiek) ondervraagd. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de behoefte van medewerkers die in de frontlinie werken.