Twijfels over doorstart Halfords

Als de failliete winkelketen Halfords erin slaagt een doorstart te maken, moet er veel veranderen om het bedrijf levensvatbaar te maken, is de mening van retailexperts in het FD van 9 oktober 2014. Halfords kondigde vorige week zijn faillissement aan. Naar eigen zeggen vanwege ‘veranderende marktomstandigheden en een moeizaam herstellende economie’. De keten telt 102 Nederlandse winkelvestigingen en heeft een hoofdkantoor in Veenendaal. Er werken 536 mensen.

Ruim een jaar geleden werd Halfords door de toenmalige eigenaar Macintosh Retail Group voor een bedrag van één euro aan het management verkocht. De winkelketen stond al sinds 2011 in de etalage, maar de verkoop duurde veel langer dan verwacht.

Het bedrijf voerde sindsdien diverse bezuinigingsmaatregelen door. De focus werd verlegd van auto´s en fietsen naar het algemenere ‘mobiliteit’. Ook werd er meer ingezet op onlineverkoop. Eerste speerpunt was het lanceren van een vernieuwde webshop.

Daarnaast werd aandacht besteed aan de verbetering van de fysieke winkels en training van het personeel. Dit omdat van alle online orders 90 procent werd afgehaald in de vestigingen. Halfords wilde de klantenservice verbeteren om dit contactpunt sterk te houden.

Toch kon een faillissement niet worden afgewend. Retaildeskundige Frank Quix is van mening dat Halfords te laat heeft geschakeld. ‘Hun vroegere groeimotoren, autoradio´s en navigatiesystemen, zijn tegenwoordig allemaal ingebouwd. Dat heeft niks met moeizaam economisch herstel te maken.’

Retailexpert Ton Bos is sceptisch over een eventuele doorstart. ‘De combinatie van fietsen en automotive kom je nergens ter wereld tegen. Dat zijn aparte werelden, twee typen klanten met verschillende behoeften. Dat probleem los je niet op door de focus te verbreden en ook nog rollators te gaan verkopen.’