Trendvisie KPMG: Veranderen is noodzaak

De huidige druk op de supply chains blijft voorlopig nog wel even bestaan. Hoewel er door de inflatie en geopolitieke ontwikkelingen enorme druk is op kosten, zullen alleen die organisaties die in staat zijn hun supply chain duurzaam te veranderen en nieuwe, duurzame, businessmodellen op te zetten ook in de toekomst waarde weten te creëren voor de steeds bewustere consument.

‘De belangrijkste trend die we zien in de supply chain is het gevolg van de ingrijpende geopolitieke ontwikkelingen die nu aan de gang zijn’, zegt Jort Meijer, Associate Director Energy Transition and Sustainable Supply Chains bij KPMG Nederland. ‘Dit betekent dat we de komende twee tot drie jaar nog steeds te maken hebben met het effect van inflatie en prijsstijgingen. De kosten voor de inkoop van bijvoorbeeld energie en verpakkingsmateriaal blijven hoog. Tegelijkertijd blijven de risico’s in de supply chain hoog, vooral bij goederen die uit Oost-Europa en Azië moeten komen. Supply chain leaders moeten hier voor hun organisatie een antwoord op vinden.’

Veel bedrijven hebben een combinatie van producten, variërend van premium – laag volume/hoge marge –, regular en massa/low cost. ‘Wij denken dat de druk vooral op premium komt te liggen. Uiteindelijk gaat het om marktaandeel, en bedrijven zullen daar op in moeten zetten. Want premiumconsumenten gaan meer regular kopen, regular-consumenten gaan naar cheap.’

Klimaat

Dat zorgt weer voor een dilemma in de supply chain: ‘Expansie van het portfolio, wat zorgt voor druk op de marges. En aan de kant van de inkoop gaan de kosten omhoog. Wat parallel aan deze trend speelt, is het streven langetermijnklimaatdoelen te halen. Ook dat heeft grote implicaties voor de supply chain’, aldus Meijer. ‘We zien in praktijk wel dat supply chain-managers daar niet strategisch mee bezig zijn, ze doen nu vooral wat er moet gebeuren. De druk wordt echter wel steeds groter. De bedrijven die daar met hun strategie nu al wel mee bezig zijn, zijn straks het beste in staat de noodzakelijke transitie te maken naar regeneratieve businessmodellen. De bedrijven en organisaties die nog niet zover zijn, zullen de meeste last hebben van de inflatie en stijgende kosten.’

Veranderen

Meijer ziet hierin een tweedeling in de markt: ‘Bedrijven die vooral bezig zijn om de status quo in stand te houden, zijn daar al hun energie aan kwijt, terwijl bedrijven die al aan het veranderen zijn dat momentum vasthouden. Zij kunnen het beste inspelen op die geopolitieke en klimaatgerelateerde disrupties. De maatregelen die de supply chain moet nemen, moeten erop gericht zijn dat sustainability onderdeel wordt van de strategie, anders heeft het niet genoeg effect. Dat is meer dan een andere verpakking of andere routes inplannen. Het vraagt om transparantie, ethische keuzes, aandacht voor het milieu. Het gaat erom dat op te nemen in een rendabel bedrijfsmodel.’

Om de noodzakelijke inhaalslag te maken, moet duurzaamheid dus hoger op de agenda komen van de supply chain-manager. Meijer: ‘Veel van hen liggen er niet wakker van. Bovendien hebben ze niet de financiële middelen om er werk van te maken. Ze worden vooral afgerekend op kostenreductie en efficiëntie, veel minder op duurzaamheid. Mijn advies zou dus allereerst zijn om op strategisch niveau werk te maken van een duurzame toekomst van je bedrijf of organisatie.’

Download de Trendvisie KPMG: Veranderen is noodzaak

Vul hieronder je gegevens in en ontvang direct de hele ‘Trendvisie KPMG: Veranderen is noodzaak’ in je mailbox.

Alle trendvisies van Supply Chain Magazine vind je hier.