Trekt supply chain vakgebied wel de juiste mensen aan?

Supply chain professionals moeten mensen kunnen inspireren en enthousiasmeren, maar niet de grote sterke leider willen uithangen. Dat stelt Jack van der Veen, juryvoorzitter en hoogleraar Supply Chain Management aan de Nyenrode Business Universiteit. Jurylid Erik Brouwer van Perfetti van Melle voegt daaraan toe dat supply chain professionals ook slagvaardig moeten zijn.

Volgens Michel van Buren van BLMC zijn charismatisch, mensgericht, democratisch en resultaatgericht leiderschap de leiderschapsstijlen waarover een supply chain professional moet beschikken. Jurylid Erik Brouwer van Perfetti van Melle benadrukt het laatste aspect, resultaatgericht leiderschap. ‘Met alleen inspireren en verbinden redden we het niet. Als supply chain professional moet je ook slagvaardig en daadkrachtig kunnen opereren’, stelt de Supply Chain Professional van 2010.
Dat betekent volgens Brouwer dat een supply chain professional ook directe verantwoordelijkheid op bepaalde vlakken moet hebben. ‘Hij moet daadwerkelijk beslissingen kunnen nemen en uitvoeren. Het kan niet zo zijn dat een supply chain professional alleen maar bezig is andere disciplines te verbinden en voor de uitvoering van beslissingen van hen afhankelijk is.’

Steve Jobs
Juryvoorzitter Jack van der Veen is het eens met Van Buren en Brouwer, maar geeft tegelijkertijd een waarschuwing af. ‘Als je de literatuur erop naleest, kom je inspirerend leiderschap vaak tegen bij charismatische leiders die vanuit een machtspositie opereren. Wat we in de supply chain echter vooral niet nodig hebben, zijn narcistische managers die de grote sterke leider uithangen’, stelt de hoogleraar Supply Chain Management aan de Nyenrode Business Universiteit.
Grote charismatische leiders zoals Steve Jobs zijn weliswaar in staat om hele organisaties mee te krijgen en grote prestaties te leveren, maar als ze weggaan stort volgens Van der Veen de hele boel in elkaar. ‘In de supply chain moet juist de lange termijn voorop staan. Het gaat erom een cultuur te creëren waarin mensen met elkaar willen samenwerken.’
Brouwer gelooft wat dit betreft in situationeel leiderschap. Er zijn situaties denkbaar, ook in de supply chain, waarin een type leider als Jobs op zijn plaats is. ‘Als je grote stappen wilt zetten heb je misschien wel zo’n grote visionaire leider nodig. Zonder Jobs was Apple ook niet geworden wat het nu is.’

Lange termijn
Het vakgebied supply chain management kent volgens de juryvoorzitter te weinig mensen die inspirerend, coachend en participatief leiderschap weten te combineren. ‘De meeste mensen hebben een achtergrond waarin de nadruk ligt op logica, op de linker hersenhelft. In de supply chain hebben we juist een goede combinatie van de linker- en rechterhersenhelft nodig. Supply chain professionals moeten oog hebben voor emoties.’
Volgens Brouwer zijn dergelijke mensen wel te vinden, maar is het goed zoeken. ‘Supply chain management is onstaan vanuit het logistieke vakgebied, waaraan in de loop der tijd activiteiten op het gebied van inkoop en productie zijn toegevoegd. Veel logistici hebben een beta-achtergrond, en vaak zijn dat mensen die minder commercieel en extravert zijn. Je kunt je afvragen of ons vakgebied wel de juiste mensen aantrekt.’

Soft
Van der Veen stelt een nog een ander probleem aan de orde: managers met een goed ontwikkelde rechterhersenhelft worden vaak als ‘soft’ betiteld. ‘Dat maakt het lastig voor hen om de top te bereiken. Dat is ook de reden waarom ketensamenwerking vaak moeilijk van de grond komt. Vanuit economisch perspectief snapt iedereen de voordelen van ketensamenwerking. Het levert winwin-situaties op voor alle schakels: kosten gaan omlaag, de winstgevendheid gaat omhoog en klanten zijn tevredener. In de praktijk gebeurt het echter niet.’
Hoe kunnen we dat doorbreken? ‘Dat is de ‘million dollar question’’, antwoordt Van der Veen. ‘De mensen die al in de top van bedrijven zitten, moeten de schakel kunnen omzetten. Dat vraagt om visie op het hoogste niveau.’

Visie en persoonlijkheid
Van der Veen kijkt belangstellend uit naar de voorverkiezing op 18 april, wanneer de zes kandidaten op leiderschap worden getoetst. ‘Dat zijn altijd buitengewoon interessante sessies, juist ook omdat de kandidaten op verschillende aspecten worden beoordeeld. Het gaat niet alleen om de projecten die ze hebben gedaan en de prestaties die ze hebben geleverd, maar het gaat ook over de kandidaten zelf. Ze moeten hun visie op het vakgebied met het publiek delen en hun persoonlijkheid laten zien. Dat is het goede aan deze verkiezing.