Transportsector worstelt nog altijd met veerkracht

veerkracht

Transportbedrijven staan de komende jaren voor flinke uitdagingen. Volgens leiders uit de branche is ‘resilience’, ofwel veerkracht, dan ook een strategische vereiste voor hun organisatie. Maar ze voegen de daad niet bij het woord; voor ruim 40 procent van de organisaties is het een uitdaging om veerkracht structureel te implementeren. Daarbij onderschat meer dan de helft van de organisaties ook het belang hiervan: volgens 56 procent is de ergste crisis al voorbij. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van PA Consulting: ‘The always-on advantage’.

De komende jaren wordt de druk om op kosteneffectieve manier te verduurzamen (36%) hoger, terwijl aanhoudende economische onzekerheid (35%) daarbij niet meehelpt. Andere uitdagingen zijn het verbeteren van connectiviteit en interoperabiliteit van transportsystemen (33%), de operationele gevolgen van klimaatverandering en extreem weer (32%) én toenemende zorgen over digitale en fysieke veiligheid (31%). Strijdende belangen bemoeilijken echter de veerkracht die nodig is om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Vergaande transformatie

Hoewel 88 procent van de organisaties erkent dat veerkracht structureel nodig is om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is dit voor 42 procent een uitdaging (tot wel 69% in de luchtvaart). Dat komt bijvoorbeeld omdat de juiste mindset nog niet aanwezig is die resilience als natuurlijk onderdeel beschouwt van alle bedrijfsactiviteiten. Slechts 31 procent van de respondenten ziet veerkracht wel op die manier. Andere obstakels zijn gedateerde of te rigide technologie en processen (33%), een inflexibele infrastructuur (36%), een gebrek aan real-time data en inzicht (33%) en trage governance (32%).

De grootste uitdaging is volgens PA Consulting misschien wel dat resilience in steeds grotere mate afhankelijk is van het bredere transportecosysteem. 78 procent van de respondenten is het hiermee eens. Toch constateert 30 procent van hen een gebrek aan samenwerking binnen het ecosysteem en beoordeelt 39 procent de ondersteuning voor veerkracht via samenwerking en het ecosysteem als ‘toereikend’, ‘beperkt’ of zelfs ronduit ‘slecht’.

Vereisten voor veerkracht

PA Consulting komt in het rapport tot de conclusie dat organisaties drie zaken nodig hebben om de benodigde veerkracht te realiseren. In de eerste plaats is dat een veerkrachtige mindset. Veerkracht tijdens een crisis wordt namelijk voor een groot deel bepaald door de reactie van medewerkers op alle niveaus. Daarnaast is ook training – door scenario planning en wargaming – van belang, aldus PA. Doorlopende oefening en optimalisatie is nodig om alle operationele processen resilient te maken én te houden. Tot slot is ook een veerkrachtig ecosysteem onmisbaar. Het transportecosysteem moet samenwerken om veerkrachtig te worden, vanwege de onderlinge verbondenheid en het multimodale karakter van de branche.

‘Samenwerking binnen ecosystemen en supply chains is cruciaal om de transportbranche wereldwijd veerkrachtig te maken en te houden’, aldus Transportexpert Martijn Wagner van PA Consulting. ‘Sterkere samenwerkingsverbanden waarbij kosten en baten worden gedeeld, kunnen bedrijven helpen om crises te doorstaan. Daarbij wordt nadrukkelijk kortetermijnomzet ingeruild voor stabiliteit op de lange termijn. Dit is dé manier om duurzame groei van het hele transportecosysteem te bereiken en te voorkomen dat terugkerende crises de sector voortdurend overhoopgooien’, aldus Wagner.