Transportsector verandert structureel

Vrachtvolumes over weg, spoor en water zitten in de lift, nieuwe bedrijfsmodellen zijn bepalend voor succes transportsector en technologische ontwikkelingen veranderen de sector structureel. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Visie op Sector Transport & Logistiek 2015’ van ABN Amro, die op 29 april 2015 werd gepubliceerd.

Het economische herstel heeft positieve effecten voor de vervoerssector in Nederland. Vooral het goederenvervoer over spoor, weg en binnenvaart profiteert van de aantrekkende economie. Dit concludeert ABN AMRO. Zo namen in 2014 zowel de internationale als binnenlandse vrachtvolumes over het spoor toe, in totaal met drie procent. De omzet in het wegtransport steeg met vier procent, hoewel de tarieven nog achterbleven. Ook de binnenvaart plukte de vruchten van de groei. In 2014 steeg de omzet met 1,4 procent, vooral dankzij stijgende volumes.

Door de aantrekkende economie verwacht ABN Amro ook in 2015 een verdere volumegroei in deze drie deelsectoren (spoor, weg en water), hoewel structurele problemen voor druk op de tarieven blijven zorgen. Om de groei vast te houden, moet de transportsector volgens ABN Amro daarom meer inzetten op innovatie. De impact van technologie en het vertalen van data zullen de processen in logistieke ketens steeds verder bepalen.

Voor logistieke bedrijven komt het er op aan dat zij moeten zoeken naar hun veranderende toegevoegde waarde. Dit kan door nieuwe logistieke concepten te ontwikkelen die de voorraadketen stroomlijnen. Ook kunnen expediteurs door het efficiënter maken van hun goederenstroom kostenbesparingen realiseren voor hun klanten.

Toekomstbestendig verdienmodel

Technologische ontwikkelingen zullen de transportsector blijvend veranderen. ‘Inspelen op steeds sneller wijzigende klantbehoefte ondersteund door de juiste IT-infrastructuur is cruciaal voor een succesvolle logistieke onderneming’, meent Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN Amro. Het wijzigen van distributiekanalen en het efficiënter inzetten van transportmiddelen maken volgens hem nieuwe verdienmodellen noodzakelijk. Zo neemt in opslag en distributie de vraag naar moderne distributiecentra door de sterke groei van e-commerce toe.

Banning signaleert veel behoefte aan specifiek vastgoed rond logistieke hotspots. ‘In het spoor kan samenwerking met andere modaliteiten kostenbesparingen voor verladers met zich meebrengen’, zegt Banning. ‘Ondernemers in het wegvervoer zullen op andere aspecten dan prijs moet concurreren voor een toekomstbestendig verdienmodel. En voor de binnenvaart geldt dat zij goed gepositioneerd is om een belangrijke rol te spelen in de trend naar duurzaamheid in het vrachtvervoer, maar ook daar is behoefte aan nieuwe vormen van samenwerking.’

Klik hier voor de complete ‘Visie op Transport en Logistiek’>>