Transportsector laat veel subsidie liggen

subsidie

De transportsector loopt veel subsidie mis. Niet specifiek rondom corona, wél als het gaat om algemene personeelssubsidies. De branche scoort zelfs een plek in de top-5 van sectoren die veel geld laten liggen. Dat blijkt uit een inventarisatie onder 96.000 bedrijven, uitgevoerd door MijnSubsidie. 

‘Of je het nu moeilijk hebt of niet, het is zonde om geld mis te lopen’, stelt Moritz Tielemans, oprichter van MijnSubsidie. Hij doelt met name op het loonkostenvoordeel dat de overheid sinds enkele jaren beschikbaar stelt. Bijvoorbeeld voor 56-plussers en mensen uit het zogeheten ‘doelgroepregister’ van het UWV. Dit zijn mensen die moeilijk werk vinden of behouden door bijvoorbeeld een ziekte of een handicap.

Top-5 van branches die veel subsidie laten liggen

Tielemans nam de afgelopen tijd 96.000 bedrijven onder de loep. De transportbranche, de bouw, de flexbranche, de maakindustrie en de schoonmaakbranche bleken het vaakst subsidie mis te lopen. ‘Deze sectoren zijn meer bezig met hard werken en oplossen van personeelstekorten dan met letten op mogelijke subsidies. Maar juist hier wisselt het personeel nogal eens. Dat maakt de kans op subsidie veel groter’, verklaart Tielemans.

Laaghangend fruit

Hij ziet de subsidie als ‘laaghangend fruit’ voor het bedrijfsleven. ‘De overheid wil ondernemers aanmoedigen werknemers aan te nemen uit doelgroepen die moeilijk aan het werk komen door financieel bij te dragen. Waarom zou je deze kans dan niet grijpen? Door enkel het proces van signalering tot de aanvraag goed in te richten, kun je structureel alle kansen benutten die door de overheid geboden worden.’

Tielemans hoopt de transportsector wakker te schudden met de uitkomsten van zijn inventarisatie. MijnSubsidie kan daar mogelijk bij helpen; het levert software voor kleine en grote bedrijven die ervoor zorgt dat een mogelijke subsidieaanvraag voor personeel tijdig gevonden én aangevraagd wordt. Veel accountantskantoren, salarisverwerkers en grote werkgevers maken al gebruik van de diensten van MijnSubsidie.