Transport en Logistiek gevoelig voor cyberaanvallen

Bedrijven in de sector Transport en Logistiek moeten een grotere prioriteit geven aan interne digitale informatiebeveiliging. Juist omdat de sector door haar ketenpositie een speciale verantwoordelijkheid heeft op het gebied van cybersecurity, moeten stappen gezet worden om de integriteit van het dataverkeer te waarborgen. Dat stellen ABN-Amro, TLN en Aon Risk Solutions in het rapport ‘Cybersecurity voor logistieke dienstverleners’.

Bijna een derde van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf werd de afgelopen twee jaar de dupe van online criminaliteit. Ook de sector Transport en Logistiek wordt steeds vaker geconfronteerd met digitale vormen van criminaliteit, zoals de manipulatie van systemen met vrachtinformatie, datagijzeling of diefstal van gegevens.

Vaak blijkt een cyberaanval vanuit de interne organisatie gepleegd te zijn, of er is sprake van hulp van binnenuit. Dat betekent dat ook de screening van personeel en voorlichting over het belang van cybersecurity meer aandacht moeten krijgen. Toch screent slechts 53,7 procent van de ondernemers het personeel.

Veel bedrijven onvoldoende beveiligd

Het onderzoek maakt duidelijk dat het voorkomen van cyberaanvallen niet de aandacht krijgt die het verdient. Zo blijkt dat 54 procent van de bedrijven onvoldoende is beveiligd tegen cyberrisico’s. Maar liefst 63 procent kreeg eerder te maken met malware en 10 procent was ooit slachtoffer van ransomware.

‘Het bewustzijn bij directie en medewerkers over het belang van informatiebeveiliging is te beperkt. Slechts 51,6 procent bevestigt dat cybercrime een belangrijk aandachtspunt is en slechts bij de helft van de bedrijven is een verantwoordelijke aangewezen voor cybersecurity’, zegt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN-Amro.

‘In de sector wisselen ketenpartners elke seconde enorme hoeveelheden data uit, al of niet via de cloud. Dat brengt voor logistiek dienstverleners een speciale verantwoordelijkheid met zich mee. Ze moeten ervoor zorgen dat hun organisatie ook digitaal in control is en risico’s die een bedreiging kunnen vormen in kaart worden gebracht.’

Bedrijfsschade

Volgens Dennis de Hoog, managing consultant bij risicoadviseur Aon, zijn logistiek dienstverleners zich nog niet altijd bewust van de risico’s, terwijl ook ogenschijnlijk ‘eenvoudige’ incidenten, zoals ransomware, al veel bedrijfsschade kunnen veroorzaken.

‘In deze concurrerende en steeds meer data-gedreven en IT-afhankelijke sector zijn de marges dun en is leveringsbetrouwbaarheid steeds belangrijker. Logistiek dienstverleners kunnen zich geen continuïteits- en financieel verlies veroorloven. Dat is slecht voor het bedrijf én voor de klant. Daarom doen logistiek dienstverleners er goed aan om cybersecurity op de agenda te zetten en risicobeheersing serieus te nemen.’

Hélène Minderman, security specialist bij TLN, benadrukt dat cyberincidenten zwaar worden onderschat en dat de gevolgen voor het logistieke proces zeer ingrijpend zijn. ‘De supply chain is kwetsbaar voor cybercriminaliteit en het is cruciaal goederenstromen te beschermen en cyberinbreuken te voorkomen.’