Transport Control Tower Solutions 1.5

Veel productie-, groothandels- en retailbedrijven zijn bezig om hun internationale transport te centraliseren vanwege de globalisering en daarmee gepaarde gaande complexiteit van de supply chains. De vraag is of deze bedrijven zelf een Transport Control Tower gaan opzetten of dat ze deze activiteit willen uitbesteden aan een logistiek dienstverlener, 3PL of 4PL. In deze matrix staan de verschillende uiteenlopende spelers in Europa op gebied van transportmanagement.

Op de horizontale as staat de mate van uitbesteding van transportmanagement. Bedrijven kunnen ervoor kiezen zelf softwaresystemen te (laten) bouwen of implementeren (links op de horizontale as) of deze activiteit uit te besteden aan logistiek dienstverleners. In het midden bevinden zich de platforms, met daarin de mogelijke transporteurs (‘carriers’) en hun tarieven, waar verladers zelf transporten kunnen vergelijken, boeken en financieel laten afhandelen. Bij uitbesteding van transportmanagement bestaat de keuze tussen een logistiek dienstverlener die dit voor één specifieke klant doet of voor een 4PL-orkestrator, die zonder eigen vrachtauto’s en warehouses transportstromen van verschillende verladers bundelt (‘cross chain’).

Aan de verticale as van de matrix met daarop de functionaliteit van de dienstverleners is in deze versie de geografi sche focus toegevoegd. In de onderste laag staan de spelers met een lokale, landelijke oplossing en meer gefocuste oplossing. De middelste laag omvat de spelers die zich richten op een iets internationalere oplossing voor meerdere landen. Bovenin bevinden zich de spelers die wereldwijd transportmanagement met zeer brede functionaliteit bieden.

>> Klik op de rode button om de matrix te downloaden. Vul uw gegevens in om zo de groene downloadbutton te activeren

Download: Transport Control Tower Solutions 1.5