Train de planners

Bedrijven praten volop over het belang van talentontwikkeling, vooral ook in de supply chain. Uiteindelijk willen managers allemaal experts op uiteenlopende functies in dienst hebben. Maar je leest nergens hoe je dit precies bereikt. Een baanbrekend artikel over dit onderwerp is ‘The Making of an Expert’ uit de Harvard Business Review van juli/augustus 2007. Volgens de auteurs moet expertise leiden tot een prestatie die consistent beter is dan van zijn of haar peers. Echte expertise moet concrete resultaten produceren. Tenslotte moet expertise zijn te kopiëren en te meten in een laboratorium.

De enige manier om expertise te ontwikkelen, is doelbewust oefenen. Uit onderzoek blijkt dat iemand minimaal 10.000 uren bewust moet hebben geoefend om ergens in uit te blinken. Dat is elke dag drie uur, tien jaar lang oefenen. Een golfkampioen stelde ooit dat het heel menselijk is te oefenen wat je al kunt. Maar het gaat er juist om te oefenen in die zaken waar veel te verbeteren valt. Het Amerikaanse leger hanteert het motto ‘train as you fight’. Soldaten oefenen herhaaldelijk dezelfde missie in een computersimulatie en krijgen ook scores hierbij, die ze zelf willen verbeteren. Officieren kunnen de reacties van trainende soldaten analyseren en direct een evaluatie leveren. Ontwikkeling van echte expertise vereist dan ook een coach die in staat is constructieve, zelfs pijnlijke feedback te geven.

Eigenlijk zouden demand en supply planners ook doelbewust en herhaaldelijk moeten oefenen om beter te worden. Daarvoor moeten ze de geplande maanden waarop ze slecht scoorden in het recente verleden opnieuw kunnen plannen in een gebruikersvriendelijke simulatieomgeving. Dat betekent dat de daadwerkelijke orders en andere signalen uit een ERP- en/of planningsysteem in een computersimulatie steeds weer zijn te gebruiken om een highscore te krijgen. Planners zouden voor hun plezier thuis op de bank met een iPad hun expertise moeten kunnen verbeteren in een planningsgame. Net als mijn zoontje van vijf die waanzinnig goed is geworden in het moeilijke behendigheidsspelletje Crazy Hedgy op de iPad, met aanmoediging van een enthousiaste en stimulerende vader.

ir. Martijn Lofvers
hoofdredacteur
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl