Traditionele waardeketen in goederensector op de schop

Traditionele waardeketens moeten plaatsmaken voor waardenetwerken om ook op lange termijn groei veilig te stellen in de consumentengoederen- en retailsector. Dat concluderen Consumer Goods Forum (CGF) en Capgemini in het rapport ‘Rethinking the Value Chain: New realities in Collaborative Business’, dat toekomstige trends onderzoekt in deze sector. Het rapport raadt bedrijven in de sector aan te investeren in een nieuwe manier van zakendoen, gebaseerd op waardenetwerken.

De traditionele waardeketen gaat op de schop: consumenten dwingen alle partijen in de consumentengoederenindustrie (retailers, fabrikanten, logistieke dienstverleners) om zich op een andere manier te organiseren rondom hun eigen dagelijkse leven. Dit betekent dat lineaire en sequentiële ketens plaats gaan maken voor dynamische netwerken, direct aangestuurd door consumenten. Dit heeft impact op alle schakels, die daardoor ook allemaal moeten veranderen: winkels, distributie, fabricage, sourcing en innovatie.

Deze ontwikkeling wordt versneld door nieuwe technologieën, zoals transportinnovaties, slimme mobile devices, ‘internet of things’, social media, virtual reality, 3D-printing, robotics en geavanceerde data-analyse. Dit vereist compleet nieuwe manieren van samenwerken – met vernieuwde business-modellen – door partijen uit verschillende sectoren om zo aan te sluiten op snel veranderende consumentenbehoeften. Voorbeelden van nieuwe samenwerkingsverbanden zijn al zichtbaar in diverse Smart City-initiatieven en innovatieve netwerken rondom gezondheidszorg bij ouderen.

Defensief en reactief

Kees Jacobs, global proposition lead consumer products & retail bij Capgemini: ‘Veel retailers en fabrikanten storten zich nu nog voornamelijk op tactische en technische initiatieven. De wereld, consumenten en technologieën veranderen echter snel. Partijen die zich onvoldoende realiseren wat dat betekent voor hun business, zullen defensief en reactief aan de bak moeten.’

Het rapport belicht vier prioriteiten voor de sector die een positieve ‘return on investment’ opleveren:

  • Consumentbetrokkenheid: het voeren van een daadwerkelijke dialoog op basis van wederzijds vertrouwen en relevantie, zo persoonlijk mogelijk met respect voor data-privacy en gericht op het bieden van waarde voor individuele consumenten in hun dagelijkse leven;
  • Transparantie: inzicht geven in de hele productketen aan consumenten, van ingrediënt tot en met herkomst en transport;
  • De laatste kilometer: het voor consumenten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk organiseren van de distributie naar winkels, ophaalpunten en consumenten thuis, zowel in stadscentra als in landelijke gebieden.
  • Technologie: het snel en flexibel kunnen benutten van nieuwe technologische mogelijkheden, niet gehinderd door inflexibele ‘oude’ IT-landschappen en vaardigheden.