Tom Enright, Gartner: ‘Gebruik een offset-strategie in roerige tijden’

Tom Enright

Hoe moeten bedrijven in supply chains handelen in een tijd van accelererende veranderingen en aanhoudende reeksen van disrupties met urgente uitdagingen? Tom Enright, Vice President Supply Chain bij Gartner, adviseerde tijdens de openingspresentatie van het Supply Chain Symposium in Londen om een zogenaamde offset-strategie toe te passen. 

Door Martijn Lofvers

In eerste instantie denk je bij een offset-strategie misschien aan een CO2-reductie ter compensatie van emissies elders. Maar Tom Enright verduidelijkte dat de aangehaalde strategie doelt op het gebruik maken van omstandigheden, zoals het slim afwenden van een aanval door een grote vijand in een judowedstrijd. Deze offset-strategie voor bedrijven is dus meer van militaire aard, waarbij de associatie zich opdringt van de kleine David die op een slimme manier de veel grotere Goliath wist te verslaan.

‘Kies het minder bewandelde pad’, adviseerde Enright. ‘Het is tijd om te stoppen met kopiëren.’ De offset-strategie bestaat uit drie stappen: Sense, Shift en Steer. Dat doet denken aan het militaire concept van Sense & Respond (S&R) van de Amerikaanse luchtmacht uit 2006, afgeleid van een bedrijfsstrategie ontwikkeld door IBM om zich aan te passen aan een snel ontwikkelende omgeving. Enright liet tijdens zijn presentatie een kort filmpje zien van hoe een zwerm spreeuwen bij zonsondergang snel van richting verandert. ‘Zo misleiden spreeuwen roofvogels.’

Cognitieve overload

Ter verduidelijking van de eerste stap van Sense vroeg Enright het publiek de ogen te sluiten en te luisteren. Geluiden in de zaal suggereren dat iedereen met het eigen gezin in een auto zit, steeds meer signalen van de navigatie en de mobiele telefoon binnenkrijgt en uiteindelijk bij een botsing betrokken raakt. ‘We hebben nu allemaal een cognitieve overload bij toenemende complexiteit meegemaakt’, verduidelijkte Enright aan het publiek, dat van schrik de ogen weer had geopend. ‘Het is net als in onze dagelijkse supply chain-praktijk; alsof we een auto besturen, repareren en innoveren tegelijkertijd.’

De tweede stap is daarom Shift: simplificeren, minder is meer. ‘We moeten beperkingen stellen aan het nemen van beslissingen’, aldus Enright. ‘Bij de Zuid-Amerikaanse online supermarkt Mercado Libre is voor iedereen duidelijk welke besluiten ze zelf moeten nemen en wat ze moeten escaleren naar hoger management.’ Hier dringt de vergelijking zich op met de Duitse militaire doctrine van Auftragstaktik, waarin het doel duidelijk is en de manier waarop dat bereikt moet worden wordt overgelaten aan de soldaten, die getraind zijn in zelfredzaamheid.

Just-the-Customer

Enright: ‘Durf nee te zeggen tegen vergaderingen die niet bedrijfskritisch zijn voor een project.’ Dit advies verwijst indirect naar de matrix van de Amerikaanse generaal Eisenhower, waarin de urgentie en de importantie van taken worden bepaald. ‘Door onbelangrijke taken te delegeren of te negeren, creëren we de noodzakelijke tijd om te wandelen’, aldus Enright. ‘Just-In-Time is niet langer de dominante verhaallijn voor supply chain management, dat is Just-the-Customer. De supply chain maakt niet langer slechts het leveren van producten mogelijk, maar voorziet ook in de behoeftes van de klant en de gewenste uitkomsten.’

Voor de derde stap Steer, bijsturen, is volgens Enright de toepassing van Machine Learning en andere Artificial Intelligence steeds meer noodzakelijk. ‘Computerproducent Lenovo gebruikt 800 databronnen, ML en AI voor predictive analysis, voorspellende analyses. Hierdoor is de benodigde tijd om te beslissen met ruim 50 procent afgenomen en is de bijdrage aan de winstgroei 26 procent. Implementeer AI daarom parallel aan bestaande processen en switch wanneer het werkt. Het is essentieel voor een bedrijf zich de toekomst voor te stellen en hoe het daarin waarde kan creëren. Train je medewerkers in digitale technologie voordat je deze nodig hebt. Dat is ook onderdeel van een offset-strategie, van onconventionele benaderingen’, besloot Tom Enright, wiens overtuigende keynote eens te meer het strategische belang van scenario-ontwikkeling duidelijk maakt.