TMM: daling hoeveelheid gerealiseerd transport

TMM

De hoeveelheid gerealiseerd transport nam in de eerste drie maanden van 2019 af. Dat leidde tot meer beschikbare transportcapaciteit en daardoor ook tot lagere transportprijzen. Dat blijkt uit de 39editie van de Transport Market Monitor (TMM) van Transporeon en TIM Consult.

In de eerste drie maanden van 2019 werden veel minder goederen vervoerd dan in het vierde kwartaal van 2018. Afgezet tegen het eerste kwartaal van 2018 was er van januari tot maart dit jaar 14,9 procent meer transportcapaciteit beschikbaar. Deze sterke toename van beschikbare capaciteit op de markt geeft aan dat de groei van de Europese en Duitse economie vertraagt. Daarnaast waren in het eerste kwartaal van 2019 de transportprijzen 8,4 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2018. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de veel lagere dieselprijzen.

De belangrijkste cijfers uit de Transport Market Monitor op een rijtje: in het eerste kwartaal van 2019 steeg de capaciteitsindex met 31,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal naar 126,5 indexpunten (Q4 2018: index 96,3). De transportprijsindex daalde dit kwartaal naar 93,3, wat gelijkstaat aan een daling van 8,4 procent vergeleken met het vierde kwartaal (index 101,8). En dan de prijsindex: die was 1,3 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2018 (index 92,1). De dieselprijsindex tenslotte daalde met 9,3 procent in het vierde kwartaal van 2018.

Extra beschikbare laadruimte

Door de groeiende transportcapaciteit in de tweede helft van 2018 kwam in het eerste kwartaal van 2019 31,4 procent extra beschikbare laadruimte vrij voor de opdrachtgevers van transport. ‘De sterke toename in beschikbare transportcapaciteit die we in de afgelopen maanden hebben gezien, is het eerste bewijs van een terugval in de economische groei. Het economische jaarverslag 2019 van de Duitse overheid dat eind januari is gepubliceerd, onderstreept deze opvatting voor de Duitse markt ook. Hierin wordt een toename van het BBP veronderstelt van slechts 1 procent’, meldt Oliver Kahrs, Managing Director van TIM Consult.

Vergeleken met het voorgaande kwartaal werd er in het eerste kwartaal van 2019 38 procent aan extra beschikbare capaciteit aangeboden op de inter-Duitse markt voor dagelijks toegewezen transporten via de spotmarkt. ‘Alleen in het eerste kwartaal van 2009 was er in Europa en Duitsland meer transportcapaciteit beschikbaar door de slepende effecten van de financiële crisis’, aldus Kahrs.

Transportprijzen gedaald

Hoewel de transportprijzen in het eerste kwartaal enorm zijn gedaald, blijven ze relatief hoog. ‘De transportprijsindex van het eerste kwartaal van 2019 ligt 1,3 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2018. Maar dit jaar zouden de prijzen lager moeten liggen dan die van begin 2018, omdat er dit jaar 14,9 procent meer transportcapaciteit beschikbaar was’, zegt Jan Rzehak, Business Consulting Director bij Transporeon. ‘Als we alleen naar transporten binnen Duitsland kijken, zien we dat in het afgelopen kwartaal de prijzen zelfs 4,5 procent hoger waren dan in het eerste kwartaal van 2018.’ De wijziging in toltarieven voor vrachtwagens in januari kan hiervoor volgens Rzehak ook een reden zijn.

Doordat er steeds meer transportcapaciteit online komt, wordt het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste aanbieding per transportopdracht op de spotmarkt ook groter. Om seizoensgebonden redenen is de beschikbare transportcapaciteit normaliter groter in de eerste maanden van het jaar. Daardoor is het prijsverschil in het eerste kwartaal meestal ook groter. In 2019 was dit verschil met 25 procent echter bijzonder groot. Verladers zullen daardoor waarschijnlijk hun voordeel hebben gedaan met gunstigere prijzen bij het plaatsen van hun transportaanbiedingen op de spotmarkt. Omdat vanwege de huidige economische ontwikkeling het prijsverschil de komende maanden vermoedelijk boven het gemiddelde zal blijven, zal transporttoewijzing via de spotmarkt zeer interessant blijven, aldus Rzehak.