TLN: verplichte tachograafstop truckers zorgt voor chaos bij grenzen

tachograaf

Vrachtwagenchauffeurs moeten vanaf 2 februari bij iedere landsgrens binnen de Europese Unie stoppen om de passage handmatig in de tachograaf aan te geven. Transport en Logistiek Nederland (TLN) waarschuwt voor chaos bij de grensovergangen omdat daar slechts beperkt parkeerruimte is. Ook leidt de maatregel volgens de branchevereniging tot onnodige extra CO2-uitstoot en hogere kosten voor vervoerders.

De nieuwe eisen zijn onderdeel van het EU-Mobiliteitspakket, Europese wet- en regelgeving voor het goederen- en personenvervoer. De tachograaf wordt met ingang van 2 februari ook gebruikt om te controleren wanneer een chauffeur in het buitenland rijdt. Chauffeurs zijn verplicht om bij de grens of de eerst mogelijke stopplaats na de grens de landcode in te voeren. Die stop kost de truckers iedere keer ongeveer 5 minuten tijd. TLN voorziet daardoor chaos en verkeersonveiligheid aan de grenzen.

Stilstaan op vluchtstrook

De brancheorganisatie berekende dat dagelijks ongeveer 96.000 vrachtwagens de Nederlandse grens passeren. Alleen bij de A67 bij Venlo gaat het al om zo’n 14.000 trucks per dag. Als die straks allemaal bij de grens of dezelfde plek vlak na de grens gaan stoppen, staat het beperkte aantal parkeerplekken snel vol. Zeker wanneer chauffeurs de stop combineren met bijvoorbeeld hun verplichte pauze. ‘Als alle chauffeurs zich daadwerkelijk aan de nieuwe regels houden, zullen zij mogelijk ook stil gaan staan op een vluchtstrook, of in- en uitvoegstrook’, waarschuwt TLN dan ook.

Wanneer chauffeurs zich niet aan de nieuwe regels houden, kunnen ze bij controle beboet worden. De ondernemer zelf loopt bovendien het risico zijn vergunning kwijt te raken. De overtredingen worden namelijk vermeld in het Erru-register, een strafpuntenregister voor het weggoederenvervoer. ‘Het is op dit moment nog volstrekt onduidelijk hoe streng handhavers zullen zijn voor chauffeurs die een volle parkeerplaats uit veiligheidsoverwegingen voorbijrijden en op een later moment de landcode invoeren’, aldus de brancheorganisatie.

Extra CO2-uitstoot

De verplichte stop leidt bovendien tot een enorme hoeveelheid extra CO2-uitstoot. Een vrachtwagen verbruikt ongeveer 1 liter diesel om vanuit stilstand op 80 km/u snelheid te komen en stoot daarmee 3,2 kg CO2 uit. In totaal zouden 96.000 vrachtwagens dagelijks onnodig 307.000 kilo extra CO2 uitstoten, becijferde TLN. Dit staat haaks op de duurzaamheidsdoelstellingen van de transportsector, maar ook van de Europese Unie zelf. In 2030 wil de EU juist 55 procent minder CO2 uitstoten. Ook leidt de verplichte stop tot extra kosten voor vervoerders, zeker als zij veel op het buitenland rijden. Stilstand kost transporteurs immers geld.

TLN roept de Europese Commissie daarom op de tachograafregels te veranderen, zodat chauffeurs bij de eerste geplande of feitelijke stop de landcode kunnen invoeren. En dus niet direct bij of na de grens. Dat is volgens de brancheorganisatie ook duidelijker dan de ‘eerst mogelijke stopplaats’ en beter te handhaven. Verder wijst TLN erop dat deze verplichting eind 2025 eindigt. Dan zijn alle vrachtwagens die internationaal rijden voorzien van een nieuwe tachograaf: de smart tacho 2. Die registreert met behulp van GPS automatisch het land waarin de chauffeur rijdt.