TLN tevreden over maatregelen migrantenkamp Calais

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij met de beslissing van de rechter om een deel van het vluchtelingenkamp in de haven van Calais te ontruimen. Deze ontwikkeling is positief voor de doorstroming van transport van en naar Engeland en voor de veiligheid van chauffeurs, meent TLN.

In Calais zorgden migranten die via een vrachtauto het Kanaal probeerden over te steken het afgelopen jaar voor flinke overlast. De situatie in de Franse haven kostte de Nederlandse transportsector zo’n 150 miljoen euro.

Al sinds eind 2014 maakt TLN zich sterk voor de aanpak van deze overlast. De inzet was een betere beveiliging van het transport en de chauffeurs en de verwijdering van het kamp bij Calais.

Deze intensieve lobby heeft ervoor gezorgd dat Franse en Engelse autoriteiten in beweging zijn gekomen. De beveiliging van routes is de afgelopen tijd fors opgeschroefd en het migrantenkamp wordt nu gedeeltelijk ontmanteld.

Verschuiving migrantenstromen

Als gevolg van de ontruiming van het kamp in Calais verwacht TLN wel een verschuiving van migrantenstromen naar noordelijker gelegen havens. Een deel van de huidige populatie in Calais zal alsnog naar Engeland proberen te komen.

TLN houdt om die reden nauw contact met de autoriteiten in Nederland en zusterorganisaties in België om verschuiving van stromen tijdig te signaleren. Ook roept TLN de betrokken autoriteiten op alles in het werk te stellen om situaties zoals in Calais te voorkomen.