Tevredenheid ERP stijgt

De tevredenheid van gebruikers over ERP-oplossingen is in 2012 toegenomen, ten opzichte van de resultaten van 2010. Dat blijkt uit het onderzoek “ERP-tevredenheidsonderzoek: ERP in de praktijk” van het Duitse Trovarit, de Universiteit van Aachen en IT-Matchmaker Nederland. Echter, in de kritische onderdelen ‘functionaliteit’ en ‘flexibiliteit’ kunnen leveranciers nog verbeteringen doorvoeren.

ERP-software neemt bij bedrijven een belangrijke positie in en performen over het algemeen genomen voldoende. Dat is het belangrijkste oordeel dat vertegenwoordigers van meer dan 2.500 bedrijven vellen in het onderzoek. Het onderzoek, dat al langer bestaat in Duitstalige landen, werd voor de eerste keer in Nederland uitgevoerd.

Gebruikers beoordeelden meer dan vijftig ERP-pakketten. Ten opzichte van de resultaten van 2010 blijkt de gebruikerstevredenheid enigszins toegenomen, vooral ten aanzien van de dienstverlening van de implementatie en onderhoudspartners.

Benutting
Echter, de kwaliteit die bedrijven van een ERP ervaren en het benutten van de mogelijkheden van een ERP, verschilt per bedrijfstypologie. SucceedIT, een proces & IT-adviesbureau voor handel, industrie en projectorganisaties, veronderstelt dat ERP-oplossingen vaak niet in volledig worden gebruikt en veel potentieel onbenut blijft. Het adviesbureau is daarom eind oktober een eigen onderzoek gestart onder 750 middelgrote bedrijven om nieuwe inzichten te verkrijgen over het gebruik en verbeterpotentieel van ERP.

Het onderzoek bevat vragen over drie thema’s: Ten eerste over de ambitie en visie van bedrijven en de mate van ondersteuning door ERP, ten tweede over de functionaliteit en de sterkte en zwakte hiervan binnen ERP en tot slot zijn er vragen gericht op het gebruiksgemak dat de eindgebruiker ervaart. Met de uitkomsten van dit onderzoek verkrijgen de deelnemende bedrijven inzicht in de mogelijke én gewenste verbeteringen van hun ERP-oplossing. Hierdoor kunnen zij hun bedrijfsprocessen verder optimaliseren.

Benchmark
Op basis van het onderzoek wordt een benchmark opgesteld. Zo kunnen bedrijven eenvoudig zien hoe hun ERP het doet ten opzichte van het ERP-pakket dat concurrenten in hun branche gebruiken. Daarmee kunnen zij zinvolle verbeteringen doorvoeren. Ook wordt een beeld gegeven van de meest en minst gewaardeerde ERP-pakketten bij middelgrote bedrijven in handel en industrie. De resultaten worden in detail toegestuurd aan alle respondenten. Andere belangstellenden kunnen de algemene conclusies vanaf begin december lezen op de website van SucceedIT.

> Klik hier om deel te nemen aan het onderzoek