Tekort aan personeel in transport en logistiek steeds nijpender

Tekort aan personeel in transport en logistiek

Een groeiend aantal ondernemers in transport en logistiek geeft aan te kampen met een groot tekort aan personeel. Het aantal vacatures blijft hoog en ook de pensioenuitstroom neemt verder toe. Wel neemt de instroom in de WW van vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers verder af. Dat blijkt uit de nieuwe Sectormonitor transport en logistiek.

Uit de Sectormonitor blijkt ook dat er meer transportondernemers zijn die de komende drie maanden een verslechtering verwachten van het economisch klimaat. De verwachtingen over het personeelsbestand zijn positief, maar minder dan in voorgaande kwartalen. 17,6 procent van de ondernemers verwacht een toename van hun personeelsbestand; 10 procent rekent met een afname. Per saldo verwacht 7,6 procent een uitbreiding, tegenover 23,1 procent een kwartaal eerder.

Arbeidsmarktontwikkelingen

Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers blijft als gezegd onverminderd hoog. Half augustus waren er volgens gegevens van het UWV bijna 10.000 openstaande vacatures voor chauffeurs en ruim 15.000 voor logistiek/magazijnmedewerkers.

Ook het aandeel ondernemers in het goederenvervoer over de weg dat een belemmering ervaart door personeelstekort neemt verder toe. Momenteel is bij de helft (54%) sprake van een belemmering door een tekort aan personeel; een kwartaal eerder lag dit aandeel op 52 procent en in Q1 op 46 procent.

Overigens geven volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ook veel ondernemers in andere bedrijfstakken in Nederland aan last te hebben van een personeelstekort. Bij de start van het derde kwartaal meldde 38 procent van de ondernemers hierdoor belemmerd te worden, tegenover 23 procent een jaar eerder.

Tekort aan productiemiddelen

Verder stellen steeds meer ondernemers belemmerd te worden door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. Volgens het CBS gaf bij de start van het derde kwartaal 20 procent van hen dit aan. In zowel het goederenvervoer over de weg als de logistiek noemde eveneens 20 procent dit als belemmering.

Het CBS becijferde ook dat er in het eerste kwartaal van 2022 een omzetgroei in het goederenvervoer over de weg was van +16,4 procent en in de logistieke dienstverlening van +31,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. In heel 2021 groeide de omzet in het goederenwegvervoer met 11,5 procent ten opzichte van 2020. In 2020 had de branche last van coronamaatregelen en was er sprake van omzetverlies. De omzet lag vanaf het tweede kwartaal van 2021 weer boven het niveau van vóór de maatregelen.

Aantal bedrijven groeit

Het aantal bedrijven in transport en logistiek neemt overigens verder toe ten opzichte van een jaar eerder (7527 bedrijven in 2022 tegen 7192 in 2021). Het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf daalt (22,0 in 2022 tegen 22,7 in 2021). Overigens groeit het aandeel kleine bedrijven (maximaal tien werknemers); in 2022 bestond 63 procent van de bedrijven uit maximaal tien werknemers, in 2018 was dat nog 60 procent.