‘Tal van bedrijven niet voorbereid op digitale transformatie’

Dat digitale transformatie een sleutelrol zal spelen in de markt, daaraan wordt in het bedrijfsleven niet getwijfeld. Bijna de helft van de bedrijven mist echter een strategie. IFS, wereldwijd leverancier van enterprise applications, meldt dit na een onderzoek onder bijna vijfhonderd senior beslissers in verschillende sectoren, waaronder industrial manufacturing, bouw, detailhandel, olie en gas, automotive en energie- en nutsbedrijven.

Binnen de Benelux geeft 93 procent van de deelnemers aan het onderzoek aan te denken dat digitale transformatie een voorname rol zal spelen binnen zijn markt; 40 procent daarvan mist echter een strategie, aldus IFS.

Verantwoordelijkheid

Uit het onderzoek blijkt verder dat het voor de respondenten onduidelijk is wie er verantwoordelijk is voor digitale transformatie. In de Benelux geeft maar liefst 41 procent aan dat niet-C-level-managers verantwoordelijk zijn. De CFO wordt door 56 procent van de respondenten als verantwoordelijk gezien.

In andere regio’s ligt dat anders. Respondenten wereldwijd geven aan dat de CEO, CIO, CTO of CFO verantwoordelijk is voor digitale transformatie. Niet-C-level-managers worden buiten de Benelux door slechts 18 procent genoemd.

C-level-managers geven aan dat zij zélf zeggenschap hebben over digitale transformatie. Van de CEO’s vindt 53 procent dat men daarvoor verantwoordelijk is. De bijbehorende percentages van de CFO’s en CIO’s zijn respectievelijk 69 en 63 procent. Dit strookt dus niet met het beeld dat de rest van de organisatie heeft.

Sleutelrol voor digitale transformatie

Wereldwijd geeft 86 procent van de respondenten aan dat digitale transformatie de komende vijf jaar een sleutelrol zal spelen binnen zijn markt. 76 procent laat weten eerst meer informatie nodig te hebben over het onderwerp.

Het onderzoek maakt verder duidelijk dat veel bedrijven nog niet zover gekomen zijn wat betreft de uitvoering van strategieën: 40 procent van de respondenten zegt vooralsnog geen duidelijk plan te hebben voor digitale transformatie.

Internet of Things

Gevraagd naar hoe belangrijk bepaalde disruptieve technologieën zijn voor digitale transformatie binnen hun betreffende sectoren, scoorden het Internet of Things en Cloud computing met 59 punten het hoogst. Cognitive computing (55), Machine learning (53) en Draagbare technologie (48) volgden. 3D-printing en Drone technology scoorden met respectievelijk 42 en 39 punten het laagst.

‘Dit onderzoek toont aan dat senior managers in grote sectoren het potentieel van digitale transformatie wel inzien, maar nog geen strategie klaar hebben liggen om het daadwerkelijk uit te voeren’ meent Mark Boulton, CMO van IFS.

Volgens hem is er ook grote onzekerheid over de verantwoordelijkheid voor het in gang zetten van digitale transformatie binnen bedrijven. ‘Bedrijven moeten daarom hun doelen op een rijtje zetten en duidelijke strategieën ontwikkelen om zo optimaal gebruik te maken van digitale transformatie’, aldus Boulton.