Switchen is niet leeftijdsgebonden

Charles Gevers (52) verruilt zijn functie van procurement director bij Gasunie voor die van manager procurement bij Tennet. Alweer een nieuwe baan. ‘Ik wissel gemiddeld elke 3,5 jaar van baan. Binnen bedrijven als Shell, waar ik heb gewerkt, is het heel gebruikelijk om van functie te wisselen na een jaar of vier. Bij mij valt het op, omdat ik ook van bedrijf wissel.’

 

 

WAAROM NAAR EEN ANDER BEDRIJF?

‘Bij een middelgroot bedrijf is de kans minder groot, dat de positie waarnaar je wilt doorstromen ook daadwerkelijk vrij is. Het juiste moment om te switchen is het eigenlijk nooit en heeft wat mij betreft ook geen impact op loyaliteit. Ik werd in dit geval benaderd door een headhunter, De Vroedt en Thierry. Bij Gasunie had ik graag nog wat dingen afgemaakt, maar als je eenmaal de keus hebt gemaakt om te gaan, dan moet het ook niet meer te langduren. Loyaliteit kun je geven op het moment dat je er bent.’

WELKE ROL SPEELT LEEFTIJD?

‘Switchen is niet leeftijdgebonden. Wel verandert je rol in het bedrijfsleven naarmate je ouder wordt. Door mijn achtergrond en ervaring word ik meestal binnengehaald om mijn kennis in te zetten voor het bedrijf. Ik doe waar ik denk goed in te zijn en als dat klaar is, dan ga ik door naar een volgende job. Ik vind dat je iets moet kunnen toevoegen aan het bedrijf en het bedrijf aan jou. Natuurlijk moet ik nog steeds leren en kan ik ook nog leren. Kennis van de organisatie is belangrijk. Mensen die er langer werken weten meer. Ik geloof heilig in een balans tussen medewerkers die kunnen vernieuwen en professionaliseren, en mensen die weten hoe het zo gekomen is. Koesteren wat goed is, open staan voor vernieuwing. Ik houd van veranderen en het opzetten van een nieuwe visie. Dat zal ik altijd blijven doen, ook als ik 65 ben.’

WAT STAAT ER OP JE AGENDA?

‘Door enorme groei, in Nederland en vooral Duitsland, moet Tennet als transporteur van elektriciteit de komende jaren fors investeren in nieuwbouw van en onderhoudsprojecten van het hoogspanningsnetwerk. Mijn focus zal liggen op het verder professionaliseren van de gehele inkoopfunctie, evenals op de make-or-buy-beslissingen die de nodige impact zullen hebben op de samenwerking met leveranciers in de brede zin des woords. Ik verwacht een nieuwe dimensie waarin we op een heel andere manier moeten gaan samenwerken.’