Supply chain wordt ingewikkeld netwerk van commerciële transacties

Finance executives wereldwijd zijn bezorgd dat de onderlinge afhankelijkheid van leveranciers, partners en klanten – een gevolg van toenemende en complexe leveranciersnetwerken – commerciële risico’s voor inkopende organisaties oplevert. Dit is een van de conclusies uit een onlangs verschenen Basware-rapport.

Het tweede deel van ‘The Cost of Control – Disrupted Networks’, het derde, jaarlijks uitgevoerde onderzoek geeft inzicht in de mening en prioriteiten van 550 finance executives wereldwijd. Dit deel van het rapport beschouwt de impact op afnemers en leveranciers als gevolg van toenemende complexiteit binnen het netwerk van commerciële interacties alsmede de implicaties van te late of foutieve betalingen.

Een positieve ontwikkeling is dat afnemers en leveranciers elkaar beginnen te beschouwen als ‘gelijken’, en rekening houden met het feit dat leveranciers hun eigen leveranciers ook een bepaalde vorm van toewijding opleggen. Ondanks deze ontwikkeling bestaat de grootste zorg rond de impact van strakke kredietvoorwaarden en te late dan wel foutieve betalingen, wat de druk bij leveranciers opvoert en daarmee impact op de afnemer heeft. Volgens het rapport geloven de finance executives dat 15 procent van de rekeningen onbetaald blijft na het verstrijken van de betalingstermijn, en tweederde begrijpt dat te late betalingen voor problemen zorgen bij de leveranciers. 38% geeft toe dat te late of foutieve betalingen aan leveranciers invloed heb-ben op de commerciële prestaties van leveranciers, net als het hun eigen zaken zou beïnvloeden.

Er is ook bezorgdheid rondom de zichtbaarheid van activiteiten binnen de supply chain. 59 procent van de ondervraagden denkt dat de activiteiten binnen de supply chain, en betalingen aan leveranciers moeilijker worden door de toenemende netwerkcom-plexiteit. 64 procent gelooft dat de transparantie van een open en samenwerkend leveranciersnetwerk beter helpt bij het oplossen van deze uitdagingen en een effectievere basis vormt voor duurzame kostenbesparingen dan gesloten en exclusieve netwerk-omgevingen.

Wordt er gevraagd naar de grootste uitdagingen tot het verbeteren van het purchase-to-pay-systeem, geeft 46 procent van de finance executives aan, het ontbreken van de flexibiliteit in deze systemen en dat eventuele aanpassingen het complexe leveranciersnetwerk kunnen ontwrichten. 62% geeft aan dat het in lijn brengen van losse processen in het purchase-to-pay-systeem zeer belangrijk wordt in de komende een à twee jaar.

Esa Tihilä, CEO van Basware, licht toe: “Supply chains zijn een complex netwerk van commerciële interacties geworden. En iedere organisatie die onderdeel van dat netwerk uitmaakt, speelt een belangrijke rol bij het minimaliseren van commerciële risico’s. Finance executives zijn zich ervan bewust dat te late of foutieve betalingen problemen voor leveranciers kunnen creëren, maar late betalingen bestaan nog steeds. Bedrijven erkennen afnemers als soortgelijken, maar de kwaliteit van de relatie staat onder druk omdat bedrijven waken voor het commerciële risico van hun eigen organisatie. Om de complexiteit van deze supply chains in goede banen te leiden, dienen afnemers en leveranciers zich op samenwerkingsverbanden en het delen van informatie te richten.”

Wordt er verder gekeken naar hoe organisaties de samenwerking kunnen verbeteren, geeft 56 procent van de ondervraagden aan dat gedeelde informatie en e-commercesystemen de meest efficiënte methoden zijn om zakelijke samenwerking binnen de supply chain te verbeteren. Nogmaals Tihilä: “Zichtbaarheid in cashflow blijft een belangrijke prioriteit voor finance executives. Een open netwerk creëert een effectieve basis voor het bereiken van deze visibiliteit en daarmee duurzame kostenbesparingen. In een gesloten netwerk is volledig inzicht uitdagend en kan de leverancier meer en onvoorspelbare kosten in rekening brengen. Een open netwerk bevat bedrijven van elke grootte en biedt alle partijen toegang tot verschillende geautomatiseerde formaten. Er zijn daarom geen beperkingen over het grootte van een bedrijf waarmee een organisatie zaken kan doen.”

Peter Smith, co-Managing Director, spend Matters UK / Europe: “Het Basware-rapport is zeer interessant voor inkopers, omdat het een goed beeld geeft van hoe senior Finance-medewerkers tegen de klant-leverancier relatie aankijken en alle facetten daaromheen. Het geeft ook een goed beeld van alle positieve ontwikkelingen, de grote onderlinge verbondenheid tussen afnemers en leveranciers maar ook de risico’s en uitdagingen die dergelijke relaties met zich meenemen. En niet verwonderlijk dat het rapport aangeeft dat CFO’s zich zeer bewust zijn van cashflow- en betalingskwesties. Wij geloven dat veel inkooporganisaties zich hier meer op moeten richten dan dat ze nu doen.”

> Download hier het volledige rapport