Supply chain visibility scoort hoog in Nederland

De rol van supply chain management binnen bedrijven is bepalend voor de keuze van projecten in dit functiegebied. Bij bedrijven die deze functie als een concurrentievoordeel zien, scoort supply chain visibility het hoogste met 53 procent. Waar de supply chain als een kostenpost wordt gezien, zijn de meeste bedrijven (60 procent) bezig met projecten op gebied van Operational Excellence zoals Lean en Six Sigma. Dit blijkt uit de vijfde editie van het wereldwijde onderzoek Supply Chain Agenda van Capgemini.

‘Projecten op gebied van Operational Excellence, vooral gericht op kosten besparen dus, blijven belangrijk in het huidige economische klimaat en zijn ook van langere duur’, ligt Rob van Doesburg, een van de onderzoekers bij Capgemini toe. ‘Maar bedrijven zijn nu ook toe aan andere projecten, waaronder innovatieve projecten als  supply chain visibility verbetering en samenwerking in de keten.’

Digitalisering van de keten

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse respondenten met 63 procent nog meer bezig zijn met supply chain visibility dan de gemiddelde wereldwijde response. ‘Nederland heeft een open economie en relatief veel multinationals waarvoor dit zeer van belang is’, verklaart Van Doesburg. Hij heeft hoge verwachtingen van de verdere digitalisering van de uitwisseling van informatie in de keten, waarmee bedrijven direct zicht krijgen op de status van de uitvoering en planners online kunnen ingrijpen. ‘Als een order door een voorval te laat dreigt te komen, kan een planner bijvoorbeeld besluiten een product per vliegtuig te verzenden.’ Een opvallende, maar een goed verklaarbare uitkomst in dit onderzoek,  zijn de verschillende business drivers voor bedrijven die supply chain management als strategisch zien en voor bedrijven die het slechts als operationele kostenpost zien. Bij de eerste, vooroplopende groep drijft volatiliteit in de markt en klantvraag en het voldoen aan klanteisen de projecten, terwijl bij de tweede groep de economische recessie leidend is.

> Download hier het rapport